Wat de cloud je organisatie kan brengen

78 procent van de ondernemingen met meer dan 250 medewerkers werkt in de cloud. Bij kleinere bedrijven van 10 tot 50 medewerkers is dat 46 procent (CBS 2018). Juist nu steeds meer mensen thuiswerken, blijkt hoe praktisch en veilig de cloud is.

In de praktijk gebruiken veel organisatie de cloud echter vooral voor database hosting en de opslag van bestanden. Heel jammer, want dat is als een Ferrari kopen en er dan alleen boodschappen mee doen. De cloud heeft namelijk zoveel meer mogelijkheden om bedrijfsprocessen te optimaliseren en samenwerking te verbeteren. Vooral cloud native applicaties bieden innovatiemogelijkheden. Dat geldt zeker voor mkb-bedrijven, omdat toepassingen op enterprise niveau nu ook voor hen betaalbaar en toegankelijk worden.

In dit blog vertellen we welke mogelijkheden de cloud nog meer biedt, naast de meest voor de hand liggende voordelen als dataopslag en online toegang. Daarbij laten we zien hoe jouw organisatie profijt kan hebben van een migratie naar de cloud en wat het oplevert.

Flexibiliteit voor iedereen in de organisatie

Het belangrijkste voordeel van een cloudomgeving ten opzichte van een traditionele on-premises IT-architectuur is flexibiliteit. Zowel voor de gebruiker als voor de IT-afdeling. Deze flexibiliteit gaat op voor verschillende zaken:

 • Softwareontwikkeling in de cloud: kortere time-to-market
  In de cloud kunnen software developers samenwerken aan een applicatie of project. Omdat alles wordt samengevoegd in één centrale repository (Continuous Integration), hebben alle betrokkenen op elk moment inzicht in de meest actuele code. Daarmee is het mogelijk om sprint-gedreven agile te werken. Product owners kunnen sneller meekijken wat er wordt ontwikkeld, wat DevOps ontwikkeling bevordert.

  Naast Continuous Integration ondersteunt Cloud Development alle stappen om een goed werkende applicatie te bouwen en bij de klant op te leveren. Dit proces is volledig geautomatiseerd. Het bouwt bijvoorbeeld images, doet checks of de aangeleverde code veilig en niet geïnfecteerd is en zet de code op een daarvoor aangewezen server. De running tests die hiervoor plaatsvinden, gebeuren identiek in zowel de test- als productieomgeving. Daarmee duurt het nog slechts minuten om een gemaakte softwareaanpassing voor de klant zichtbaar te maken.

  Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD) stellen softwareontwikkelaars in staat veel sneller te bouwen, te testen en de applicatie op een betrouwbare en veilige manier aan de klant aan te bieden. Dit vergroot zowel de kwalitatieve functionaliteit van de applicatie als de productiviteit. Deze software development methodes zijn in inmiddels algemeen erkend en alle cloudproviders werken hiermee.

  Bij Open Circle Solutions blijven we echter liever onafhankelijk. Daarom werken we met Cloud Agnostics. Hiermee bouwen we op basis van open source zelf een CI/CD-applicatie, die veilig werkt binnen álle denkbare cloudomgevingen. Zo heb je de voordelen van Continuous Integration en Delivery, zonder je als bedrijf afhankelijk te maken van een cloudprovider. In onze blog over Continuous Integration en Continuous Delivery vertellen we je er meer over deze ontwikkelmethodieken.

 

Developers werken samen

Nog meer voordelen van de cloud

 • Direct beschikbaar stellen van nieuwe applicaties aan gebruikers
  In de cloud worden duizenden applicaties en services aangeboden, waardoor het vaak niet nodig is in-house iets te ontwikkelen. Wanneer je beschikt over de juiste licentie, kun je na selectie de applicatie al binnen enkele minuten beschikbaar maken voor gebruikers. Een stuk flexibeler dan de trage beslis- en ontwikkeltrajecten in traditionele IT-omgevingen.
 • Eenvoudig servercapaciteit opschalen
  In een on-premises-omgeving bepaalt de hardware de capaciteit. Eens in de zoveel jaar wordt deze vastgesteld en de IT-omgeving opnieuw ingericht. In de cloud ben je flexibeler en kun je eenvoudig op- en afschalen. Heb je een plotselinge piekbelasting? Dan schakel je gewoon extra servers bij, voor zolang deze nodig zijn.
 • Controle over serverkosten
  Dit flexibele op- en afschalen bepaalt ook je kosten. Heb je meer capaciteit nodig, dan is dat waarschijnlijk omdat er meer productie of verkoop is. Inkomsten en uitgaven blijven daardoor beter in verhouding. Je kunt deze kosten nog verder optimaliseren met behulp van serverless apps. Hiermee betaal je alleen wanneer je de app ook echt gebruikt. Stel dat een bepaalde app na kantoortijd niet wordt gebruikt, waarom zou je er dan 24/7 voor betalen? Door vooraf al deze zaken goed in te richten, realiseer je aanzienlijke kostenbesparingen.
 • Betalen naar gebruik
  Behalve de servercapaciteit, kun je ook de applicaties inrichten naar behoefte van gebruik. In de cloud werk je namelijk vooral met Software as a Service (SaaS). Je koopt het programma niet, maar ‘huurt’ deze. Hiervoor betaal je een vast bedrag voor een bepaalde periode. Verandert intern de werkwijze en is de app niet langer nodig of wil je overstappen naar een andere app omdat die beter bij een bepaalde taak past? Dan zeg je eenvoudig het abonnement op. De applicaties zijn niet gekoppeld aan infrastructuurcomponenten, dus aanpassingen aan de IT-omgeving zijn over het algemeen niet nodig. Het is simpelweg een kwestie van aan- of uitzetten.
 • Snel onboarden van nieuwe medewerkers
  In de cloud heeft elke medewerker een profiel. Deze is gebaseerd op zijn of haar functie. Wanneer een nieuwe medewerker in dienst komt, voorzie je op basis van deze profielen iemand snel van een ingerichte laptop met toegang tot de benodigde applicaties. Onboarden kost aanzienlijk minder tijd voor de IT-afdeling en je collega kan meteen aan de slag. Bij vragen kan hij of zij eenvoudig hulp inroepen van collega’s of de IT-afdeling.
 • Integratie met andere applicaties en data-uitwisseling
  De integratie met andere applicaties is in een cloudomgeving aanzienlijk eenvoudiger. Zeker wanneer je werkt met SaaS-applicaties. Die zijn er speciaal op gericht dat ze goed te integreren zijn met andere applicaties of bronbestanden. Dat maakt data uitwisselen betrouwbaarder, omdat je één centraal bronbestand kunt inrichten. Iedereen haalt hieruit de meest actuele data. Dat verkleint de kans op fouten.
 • Applicaties op enterprise niveau, ook voor mkb
  Voor een IT-omgeving on-premises betaalt de eigenaar van de IT-omgeving. Dat geldt voor aanschaf, onderhoud, uitbreiding, etc. Omdat de kosten in de cloud worden gedeeld met anderen, zijn ze lager. Dat maakt het mogelijk dat middelen op enterprise niveau ook betaalbaar worden voor mkb-bedrijven. Zij hoeven geen grote investeringen voor aanschaf of beheer van dure apparatuur en software te plegen. Met deze middelen beschikken zij over dezelfde innovatiemogelijkheden als corporate bedrijven. Zo kun je als mkb-bedrijf nu ook klanten volgen, data analyseren en inspelen op klantwensen op elk moment in de customer journey.
Devops team werkt in kantoor

Toekomstbestendig

Samengevat maakt de flexibiliteit van een cloudomgeving je als bedrijf toekomstbestendig. Nooit eerder in de geschiedenis hadden we te maken met zo’n grote hoeveelheid informatie als nu. Dankzij IT kunnen we dit opslaan, maar opslaan is één ding – deze nuttig gebruiken is een tweede. Ook voor het filteren en slim gebruiken van je data biedt de cloud meer mogelijkheden. Bedrijven die goed omgaan met hun (big) data, lopen aan kop. Zij zijn in staat snel in te spelen op de behoeften van hun klant. Dat kan alleen als uw interne bedrijfsprocessen en IT wendbaar zijn.

Meer tijd voor wat ertoe doet voor werknemers en IT

De cloud vergroot niet alleen de overlevingskansen van je bedrijf, maar ook de tevredenheid van je werknemers. Die kunnen met een cloudwerkplek meer zelf bepalen. Ze kunnen kiezen waar ze werken, op welk apparaat en – binnen het abonnement – met welke applicaties. Bovendien kun je data, applicaties en bestanden centraal opslaan. Dat maakt hun werk makkelijker.

Voor de medewerkers van de IT-afdeling geldt dat zij meer tijd beschikbaar hebben om de business te ondersteunen en snel op verzoeken te reageren. Het onderhoud van applicaties en de IT-omgeving wordt namelijk uitgevoerd door de cloudproviders. Zij zorgen dat de omgeving en applicaties beschikbaar en veilig blijven. Dat scheelt veel handmatig werk van updaten, testen, patches en back-ups installeren voor je interne medewerkers. Hun vaardigheden kun je nu inzetten voor meer innovatieve projecten.

Voor welke cloudprovider kiest u?

Wanneer je overstapt naar de cloud, dan is vooral het denkwerk vooraf van belang. Een van de keuzes die je maakt is die van je cloudprovider. Die keuze bepaalt welke mogelijkheden je hebt op termijn en wat je (licentie) kosten zijn. Belangrijk dus om vooraf goed te bedenken wat je wilt en welke eisen je stelt aan een provider. Gaat het om opslag, ondersteuning van de werkprocessen? Hecht je veel waarde aan klantondersteuning of heb je zelf experts in dienst? Allemaal vragen die je als organisatie moet beantwoorden voor je een definitieve keuze maakt.

In de public cloudwereld zijn er drie grote providers: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud. Zij verzorgen de infrastructuur waarop applicaties draaien. Ze zorgen voor updates, onderhoud, benodigde hardware; kortom, alles om de cloudomgeving veilig en toegankelijk te houden. Omdat u de infrastructuur met meerdere partijen deelt, is het zowel voor de aanbieder als de afnemer voordeliger dan wanneer ieder dat voor zich moet regelen.

Netwerkkabel

Specialisatie per cloudprovider

Elk van de drie genoemde providers biedt een uitgebreid scala aan diensten als:

 • relationele & noSql databases
 • gebruikers- & toegangsmanagement
 • kunstmatige intelligentie
 • opslag
 • Internet of Things
 • en meer

Daarnaast hebben ze elk hun eigen specialisatie. Zo biedt Microsoft met Microsoft 365 met name werkplek- en samenwerkingsapplicaties die feilloos met elkaar integreren en elkaar versterken.

Amazon Web Services is er vooral voor bedrijven die veel datacapaciteit wensen en Google Cloud is met name interessant voor mkb- en mkb+bedrijven die innovatieve applicaties willen ontwikkelen. De laatste focust zich namelijk vooral op datagedreven oplossingen en machine learning.

De focus van de providers heeft ook een keerzijde, want je keuze voor een provider maakt je ook afhankelijk van hun producten en diensten. Dat is prima als deze passen bij je organisatie en je bedrijfsprocessen. Wil je dit liever voorkomen en flexibel blijven, dan is een combinatie van providers ook een optie.

Behalve de dienstverlening, is de locatie van een provider belangrijk. Wanneer u zeker wilt weten dat je data in Nederland wordt opgeslagen en daarmee onder Nederlandse wetgeving valt, dan is Digital Ocean de beste optie. Open Circle werkt regelmatig samen met deze provider. Behalve de locatie biedt Digital Ocean nog twee voordelen:

 1. doordat zij zich vooral op development richten, is het mogelijk samen echt te innoveren,
 2. de kans om ‘teveel’ af te nemen is bij Digital Ocean minder groot dan bij de grote drie, waar je mogelijk al snel meer selecteert dan je nodig hebt.

In plaats van de grote drie is Digital Ocean een betrouwbaar en scherp geprijsd alternatief op maat.

Wil je meer lezen over de verschillende cloudproviders? In deze blog beschrijven we meer in detail de verschillen.

Stappenplan om te migreren naar de cloud

Migreren naar de cloud is geen big bang. Dit kan stap voor stap, zodat je bedrijf steeds in business blijft. Gebruikers hebben er dan zo min mogelijk last van, maar krijgen wel bij elke stap steeds meer mogelijkheden.

Voor je begint aan migratie naar de cloud, is het belangrijk te inventariseren wat je wilt bereiken met de overstap. Maak dit zo meetbaar mogelijk in KPI’s, dan kun je na de implementatie meten hoe succesvol de organisatie is in het bereiken van die doelen.

Als je weet waar je naartoe werkt, dan kies je de applicaties die daarbij passen. Zet je applicaties één op één over of stap je over naar cloud native applicaties? Wat is je ambitieniveau: ga je volledig over naar de cloud of hanteer je een hybride situatie? En binnen welke tijd wil je dat realiseren?

Door deze en andere vragen te beantwoorden, bepaal je de strategie, op basis waarvan het ontwerp wordt opgesteld. Dat leidt uiteindelijk tot een draaiboek waarmee je geruisloos migreert.

omslag ebook cloudIn ons e-book delen we dit praktische stappenplan met u. We benoemen de vragen en aandachtspunten die u helpen om de migratie naar de cloud goed voor te bereiden. Al deze punten komen wij dagelijks tegen in de praktijk. Uit ervaring weten we dat door deze vooraf af te stemmen, de transitie soepeler verloopt: voor zowel de IT-afdeling als de gebruikers.

Nieuwsgierig naar dit stappenplan? Download dan hier het e-book.

Geïnteresseerd?

Wil je verder praten over hoe datavirtualisatie bij jou geïmplementeerd kan worden? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel naar +31 40 30 41 330.

Meer artikelen

OCS Academy in het teken van Scrum Awareness

OCS Academy in het teken van Scrum Awareness

De OCS Academy is een repeterend jaarprogramma gericht op de startende consultant. Die leert van een ervaren rot in het vak, die zijn kennis en ervaring op een specifiek onderwerp met zijn jongere collega’s deelt. Dit keer stond de OCS Academy in het teken van Scrum...

OCS Family Event in de Efteling

OCS Family Event in de Efteling

Bij Open Circle Solutions weten we dat er meer is dan alleen werk... Nee, serieus: onderling contact buiten werkuren ís erg belangrijk voor onze cultuur en samenwerking. Niet voor niets organiseren we meerdere events per jaar waar onze medewerkers elkaar treffen in...

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor Open Circle Stories en krijg een verzameling artikelen, tips, nieuws en verdiepingen in je mailbox.

Pin It on Pinterest

Share This