consultancy

bij Open Circle Solutions?

Home → Consultancy

Consultancy

Een Open Circle Solutions Consultant is een professional die proactief in staat is advies te geven, maar ook om een (technisch)probleem naar tevredenheid op te lossen.

Big DataWaarom consultancy?

Het is zinvol om gebruik te maken van consultancy als u bijvoorbeeld met een technisch probleem zit en niet weet hoe u deze het beste moet oplossen of dat een strakke deadline u in de weg zit vanwege onvoldoende capaciteit of dat u graag tijdelijk gebruik wil maken van de technologische kennis en competenties van een senior consultant of architect die het team op sleeptouw kan nemen. Of een projectmanager die in staat is om in een agile organisatie een project conform deadline, budget en scope te leveren. Dit is zomaar een greep waar onze consultants graag mee bezig zijn.

Big DataWat is een OCS Consultant

Een OCS Consultant is van oorsprong goed opgeleid niet alleen op technisch niveau, maar ook qua persoonlijke competenties. Betrokken, creatief, gedreven en betrouwbaar zijn naast de persoonlijke, de kerncompetenties de set aan vaardigheden die wij direct voor  U beschikbaar hebben. Door op verschillende niveaus binnen uw organisatie als consultant actief te zijn, proactief te schakelen en je aan te passen aan uw bedrijfscultuur zijn onze consultants snel operationeel en brengen wij expertises uit andere domeinen naar uw omgeving met als doel u een concurrentievoordeel te geven.

Big DataAanpak

Als U (met spoed) capaciteit voor kortere of langere tijd nodig heeft of als u niet aan voldoende gekwalificeerd personeel kunt komen, dan is consultancy een goede uitkomst. Dit levert u een flexibele schil waar u gebruik van kunt maken. Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit Open Circle Solutions een totaal team aan multidisciplinaire consultants te leveren eventueel aangestuurd door een van onze ervaren project managers die risico’s mitigeert, zodat u kunt focussen op de core van uw business.
 
 

Consultancy diensten

Open source en Java Digitale transformaties, nieuwe business modellen, de opkomst van het internet-of-things, big data en kunstmatige intelligentie. Allemaal zaken die wij middels Open Source en Java voor u gebruiksklaar maken.

Open Source en Java

Java EE
Java Applicatie servers 
EAI & SOA 

Data Science en Big Data

Data Visualisatie
Machine Learning 
Predicatieve Analysis

Mobile (App) development

Xamarin
Android, iOS
UX Design

 

Projectmanagement

Prince2 Practitioner 
Scrum master (PSM I)
SAFe Agilist

 

Vragen of geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

+31 40 304 1330 | info@opencirclesolutions.nl

 

Pin It on Pinterest