User Story management

Home → Consultancy → User Story management

Helpende hand(en) voor product owners

Scrum is bij het ontwikkelen van Java-applicaties succesvol mits alle taken goed worden uitgevoerd. Maar vaak lukt het product owners niet om de meest actuele en juiste input aan te leveren. Dat geldt vooral voor user stories. Gelukkig kunnen wij hen hierbij een handje helpen en jouw product owner ontlasten.

Scrum als ontwikkelmethode

Open Circle Solutions is gespecialiseerd in het ontwikkelen van Java-applicaties. Dat doen we altijd volgens Scrum, waarbij het ontwikkelproces wordt opgeknipt in kleine projecten met een vaste scope (sprints). Deze iteratieve manier van werken zorgt ervoor dat het uiteindelijke product de juiste oplossing is volgens de laatste inzichten.

scrumproces

Wederzijdse rollen en taken

Scrum vraagt om een duidelijke rol- en taakverdeling, te beginnen met die tussen opdrachtgever – vertegenwoordigd door de product owner – en het ontwikkelteam. De eerste beheert de product backlog door prioriteiten aan te brengen in de items, deze duidelijk te beschrijven en continu aan te passen op basis van feedback en veranderende behoeften.

Het ontwikkelteam bouwt de gewenste functionaliteiten zo efficiënt mogelijk met instructies van de product owner. Dat vereist een open en regelmatige communicatie, waarbij het ontwikkelingsteam de juiste en meest actuele input krijgt. Als dat niet gebeurt, treedt er vertraging op en kan dat leiden tot fouten. Want: quality in = quality out.

Problemen in de uitvoering

Niet altijd wordt aan deze eisen voldaan. Product owners hebben het vaak druk met brede taken zoals product visie en roadmap, stakeholder management en andere zaken. Het zijn dan de meer gedetailleerde onderwerpen zoals product backlog, Epics en user stories die erbij inschieten. En dat zijn juist de zaken die het ontwikkelteam nodig heeft om verder te kunnen.

Daarnaast wordt ook het testen van de opgeleverde software soms vanwege tijdgebrek matig uitgevoerd. Dat is frustrerend voor zowel opdrachtgever als ontwikkelaars en kost ook tijd en geld. Niemand zit te wachten op het achteraf herstellen van fouten die voorkomen hadden kunnen worden met zorgvuldig kwaliteitsbeheer.

man schrijft op post-it op white board

Het belang van user stories

Het zijn vaak de user stories die te lijden hebben onder de drukte van product owners. Dit terwijl ze een essentiële rol spelen in het proces en voor ontwikkelteams absoluut noodzakelijk zijn om een succesvolle te app te bouwen.

Bouwstenen van het ontwikkelproces

Scrum is als agile methode gericht op het oplossen van reële behoeften en problemen bij de eindgebruiker van de applicatie. Het succes van de app staat of valt daarom bij het zo precies mogelijk vastleggen en uitschrijven van die behoeften en problemen in alle mogelijke situaties. Dit doe je met behulp van user stories waar de functionaliteiten in detail worden beschreven vanuit de ogen van de gebruikers. Zij zijn de bouwstenen voor het ontwikkelproces en noodzakelijk voor iedereen om te begrijpen wat er precies gebouwd moet gaan worden.

Arbeidsintensieve klus

Het schrijven van een bruikbare user story is secuur en arbeidsintensief werk. Een goede user story is kleinschalig, gedetailleerd en precies omschreven zodat het heldere richtlijnen geeft voor de developers. Ze bieden de juiste context en details over wat de gebruiker in één exact afgebakende situatie wil bereiken. Ze worden klein gehouden zodat ze binnen één sprint kunnen worden afgerond. Ook worden er acceptatiecriteria meegeleverd die de voorwaarden beschrijven waaraan de functionaliteit moet voldoen. Alleen hiermee weet je wanneer die functionaliteit ‘voltooid’ is.

De oplossing: User Story management

Komt jouw product owner ook om in het werk? En heeft dat gevolgen voor de voortgang van het ontwikkelproces van je applicatie? Dan kunnen wij extra handen bieden om het werk voor je te doen.

Om de product owner te ontlasten, bieden we een ‘helpende hand’: consultants die de user stories kunnen uitwerken én de testen kunnen coördineren. Die combinatie ligt voor de hand omdat dit activiteiten zijn die dicht tegen elkaar aanliggen. Eerst het vaststellen wat je wilt krijgen en dan checken of je dat ook echt hebt gekregen.

Omdat deze consultants onderdeel zijn (geweest) van Team as a Service, weten ze precies waar het ontwikkelteam behoefte aan heeft. De product owner blijft de prioriteiten stellen, maar hoeft zich minder druk te maken over de aansturing van de uitvoering. Zo blijft het ontwikkelproces op tempo en weet je dat de kwaliteit blijft gewaarborgd.

Kunnen jouw product owners ook wat ondersteuning gebruiken?

Neem contact op voor meer informatie

+31 40 304 1330 | info@opencirclesolutions.nl

Pin It on Pinterest