oplossing

optimaal plannen

Home → Optimaal plannen

optimaal plannen met kunstmatige intelligentie

Iedere organisatie maakt planningen. Standaard pakketten voldoen vaak niet. Daarom maakt Open Circle Solutions oplossingen op maat, waarbij de specifieke planningsregels voor uw situatie worden meegenomen.

Bijna ieder bedrijf heeft te maken met beperkte middelen in de vorm van bijvoorbeeld mensen, machines en tijd ofwel planobjecten. Naarmate het aantal planobjecten stijgt neemt het aantal planningsmogelijkheden exponentieel toe. Dit maakt het vinden van de meest optimale planning voor bedrijven met veel planobjecten vrijwel onmogelijk omdat het theoretisch jarenlang kan duren voordat alle mogelijkheden geanalyseerd zijn.

Optimale planning

Het maken van een goede planning is vaak niet eenvoudig. Maar wanneer ligt de ene planning dichter bij het meest optimale dan de ander? Cruciaal voor elke planning is dat geen enkele ‘harde regel’ wordt overtreden. Voorbeelden hiervan zijn dat mensen niet 24 uur per dag kunnen werken, vrachtwagens een laadcapaciteit van 40 ton hebben en dat niet elke verpleegkundige ingezet kan worden om hartoperaties uit te voeren. Dit gedeelte van de planning moet sowieso in orde te zijn omdat de planning anders niet uitgevoerd kan worden.

Naast deze harde regels zijn er ook zachte regels: regels die je bij voorkeur niet overtreedt. Denk hierbij aan een medewerker die het liefste op vrijdag vrij heeft, met een bepaalde collega samenwerkt of een voorkeur heeft voor een ochtend- in plaats van de avondshift. Hoe minder zachte regels overtreden worden des te dichter de planning bij de meest ideale zit. Dit leidt tot verhoogde efficiëntie én medewerkerstevredenheid.

Dynamisch plannen

Wat het voor planners vaak nog moeilijker maakt, is de dynamiek die nodig is in planningen. Er moet rekening gehouden worden met onverwachte gebeurtenissen. Wat te doen als een machine opeens niet meer functioneert? Of een medewerker meldt zich ziek?

Sommige bedrijven werken in snel, soms per minuut veranderende omstandigheden. Een goed planningsprogramma kan hier direct op anticiperen om alle mensen en middelen zo goed mogelijk in te blijven zetten. Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen gewijzigde omstandigheden vaak al voorspeld worden om preventief maatregelen tegen inefficiëntie of ontevredenheid te nemen.

4 stappenplan

Het realiseren van de ideale planningsoplossing vindt plaats middels het Open Circle Solutions ‘Optimaal plannen 4-stappen plan’:

  1. Het modelleren van het ‘domein’ – vaststellen wat er moet worden gepland (de  zogenaamde planning entities), de overige gegevens die van invloed zijn (de planning facts) en de attributen die u wilt variëren (de planning variables).
  2. Het vastleggen van de harde en zachte regels waaraan voldaan moet worden.
  3. Het laden van de ‘dataset’ met alle gegevens op basis waarvan de planning gemaakt dient te worden. Denk aan  medewerkers en machines.
  4. De configuratie van de planner waarbij o.a. wordt bepaald hoe lang er gerekend moet worden (bijv. tot een bepaalde score is bereikt, of totdat de oplossing gedurende een bepaalde tijd niet meer verandert of gewoon een vastgestelde periode) en welke ‘heuristieken’ (verkorte oplossingsstrategieën) gebruikt moeten worden.

Probeer het zelf

Herkenbaar? Je kunt het Open Circle Solutions Optimaal plannen 4-stappen plan nu zelf proberen in onze demo. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Klik dan hier.

 

Vragen of geïnteresseerd?

Neem contact met ons op.

+31 40 304 1330 | info@opencirclesolutions.nl

 

e-book

Optimaal plannen

Plannen op maat geeft jouw organisatie een uniek onderscheidend voordeel. Lees hier hoe en waarom.

blog

Uitleg, achtergronden en proofs of concept uit ons laboratorium

Planning software op maat is meest flexibele oplossing

Planning software op maat is meest flexibele oplossing

Elke organisatie heeft te maken met planningen: van vergaderingen en serviceroutes tot roosters. Het is belangrijk om schaarse middelen optimaal in te zetten en op elkaar af te stemmen: mensen, machines, ruimtes. Hoe meer variabelen, des te ingewikkelder de planning....

Lees meer

Pin It on Pinterest