CLOUD

Cloud applicaties

Home → Expertises → Cloud → Cloud applicaties

Zelf een cloud app ontwikkelen?

Heb je een idee voor een cloud applicatie?
Wij ontwikkelen deze voor je, samen met jou.

Als je een nieuwe applicatie wilt (laten) ontwikkelen, is de eerste vraag: cloud of on-premises? In het laatste geval draait de software op je eigen servers, in je eigen gebouw. Een cloud-applicatie draait op externe servers, en wordt meestal als SaaS aangeboden.

On-premises

Eigen servers betekent ook zelf aankoop, installatie, veiligheid en beheer regelen. Dat vraagt nogal wat van je organisatie maar kan soms nodig zijn. Als je gevoelige of vertrouwelijke gegevens hebt die niet buiten je eigen netwerk opgeslagen mogen worden. Of continu veel data verwerkt die met een netwerkverbinding ten koste gaat van de performance.

Cloud

Je hoeft je niet meer bezig te houden met installatie, security en beheer en kunt je volledig richten op de applicatie die je wilt bouwen. Daarnaast heeft cloud nog veel meer voordelen. Het zal je niet verbazen dat we ons bij Open Circle Solutions volledig richten op ontwikkelen voor cloud.

Flexibiliteit en wendbaarheid

We werken met een Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD) omgeving waarmee we snel en veilig functionaliteiten kunnen toevoegen. Dat is praktisch tijdens het ontwikkelproces, maar ook daarna, wanneer je functionaliteiten wilt toevoegen of aanpassen. Het werk verandert immers continu en requirements voor het systeem dus ook.

Niet afhankelijk van één provider

Bij Open Circle Solutions werken we met Cloud Agnostics. Hiermee bouwen we op basis van open source zelf een CI/CD-applicatie, die veilig werkt binnen álle denkbare cloudomgevingen. Zo ben je als bedrijf niet afhankelijk van één cloudprovider.

OCS-verborgen-kosten-app

Wanneer is een cloud-app de beste oplossing?

  • Je wilt geen eigen hardware meer kopen
  • Je wilt geen infrastructuur meer zelf onderhouden
  • Als je hoge eisen stelt: veel gebruikers met veel interactie, dus hoge bandbreedte en belasting
  • Als gebruik gedurende een periode erg wisselt (kortdurende hoge pieken)
  • Sommige onderdelen hebben performance problemen
  • Je wilt gebruikmaken van nieuwe cloudtechnieken zoals AI

Hoe gaat het in zijn werk?

Wij ontwikkelen applicaties met behulp van scrum. Dat betekent dat je binnen 2 tot 3 maanden al een eerste versie hebt van je applicatie, mét basisfunctionaliteiten. Geen ellenlange ontwikkeltrajecten, maar een transparant en kortlopend proces waarbij jij bepaalt wat prioriteit heeft en aan welke functies je je budget wilt besteden. Zo heb je ook voor de lange termijn een gedegen business case.

OCS-scrummethode
OCS-gewenste-functionaliteiten

Stap 1  Inventarisatie van je wensen

Eerst bepalen we welke functionaliteiten nodig zijn. Dit doen we met alle belanghebbenden voor de applicatie. Daarna neemt de product owner het over, die binnen jouw organisatie verantwoordelijk is en terugkoppelt. Deze gaat nauw samenwerken met het ontwikkelteam en de belanghebbenden binnen de organisatie.

Stap 2  Projectplan en offerte

We vertalen de wensen naar cloud architectuur en services en stellen op basis hiervan een offerte op. We noemen we niet alleen kosten voor de bouw van de applicatie en de benodigde infrastructuur (inclusief cloud services), maar ook de beheerkosten op lange termijn. Hiermee kun je een gefundeerde business case voorleggen.

Migratie naar de cloud: stap 3
OCS-product-backlog

Stap 3  Vaststellen gewenste functionaliteiten

Na akkoord vatten we samen met de product owner alle functionaliteiten samen in de product back log. Deze back log geeft het overzicht van alle gewenste functionaliteiten en de benodigde koppelingen naar andere systemen.

Stap 4  Bepalen prioriteiten

Vervolgens bepaalt de product owner welke 10 tot 15 functionaliteiten prioriteit hebben en verwerkt moeten worden in de eerste oplevering. Deze subset van functies beschrijven we vervolgens in detail.

OCS-gekozen-functionaliteiten
OCS-werk-sprint

Stap 5  Bepalen van de inhoud van de sprints

Onze ontwikkelaars bepalen hoe ze de functionaliteit gaan invullen en berekenen voor elke functionaliteit de benodigde ontwikkeltijd. Daarmee maken ze een inschatting wat er in de sprint ontwikkeld kan worden. De functionaliteiten waar geen tijd voor is, komen op een reservelijst.

Stap 6  6. Ontwikkelen van functionaliteiten in een sprint

De ontwikkelaars starten met de afgesproken onderdelen. Een sprint duurt ongeveer 2 weken. Als het ontwikkelen sneller gaat dan gepland, dan gaan ze verder met de reservelijst.

Na elke sprint geven de ontwikkelaars een demo aan de product owner en andere belanghebbenden.

OCS-sprint
OCS-demo-evaluatie

Stap 7  Evaluatie

In de laatste stap evalueren we de sprint en berekenen de gemiddelde ontwikkeltijd per functionaliteit. Dit geeft een goede inschatting van wat er per sprint ontwikkeld kan worden. De cyclus begint opnieuw vanaf stap 4 voor de volgende sprint.

Leren van de praktijk

Na een paar sprints kunnen gebruikers al aan de slag met een eerste versie van het systeem. Dit Minimal Viable Product (MVP) bevat een minimum aan functionaliteiten maar is een werkend geheel. Scrum gaat er vanuit dat leren in de praktijk de beste manier is om te checken of een product ook echt doet waarvoor het is gemaakt en aan zoveel mogelijk wensen beantwoordt. Daar kom je het liefst zo snel mogelijk achter, en dat kan alleen door ermee te werken. Door ervaring op te doen, krijgt de product owner nieuwe inzichten in prioriteiten en requirements voor de volgende sprints. De feedback die hieruit volgt, geeft richting aan de vervolgstappen.

De software is van jou

De scrum-methode levert optimale resultaten voor de organisatie omdat de product owner met zijn kennis en ervaring mede de applicatie ontwikkelt. Na oplevering kan hij/zij aan collega’s uitleggen hoe de applicatie werkt. Het systeem is niet ‘opgelegd’ door IT, maar uitgevonden door de eigen medewerkers. Als de software door jouw mensen moet worden gebruikt, helpt dit enorm bij het implementeren van de software in jouw organisatie.

Open Circle Solutions levert voor het hele ontwikkeltraject ontwikkelaars, testers en een scrum master die de product owner ondersteunt.

OCS meerdere sprints voor MVP

Voordelen van cloud apps

Een cloud applicatie heeft grote voordelen ten opzichte van een zelf gehoste (on-premises) app. Het is goedkoper en houdt je organisatie flexibel en futureproof.

Kosten

In de cloud betaal je alleen wat je gebruikt. Dat kan veel goedkoper zijn dan de hosting van een datacenter. Je hebt ook geen personeel, hardware en onderhoud meer nodig. Dat kan voor sommige klanten maar liefst 80% schelen!

Flexibiliteit

Een applicatie in de cloud kun je makkelijker op- en afschalen naar gelang de gewenste capaciteit. Ook is het makkelijk uit te wijken naar een andere cloud provider wanneer je je niet afhankelijk wilt zijn van één provider.

Veilig werken op afstand

Werknemers hebben eenvoudig en veilig toegang tot applicaties, waar ze ook werken. De kans op datalekken is kleiner dankzij authenticatie cloud services. Je ziet alleen informatie waar je toegang toe hebt.

Sneller reageren

De business verandert continu. Applicaties in de cloud veranderen makkelijk mee. Standaard, vooraf gecodeerde cloud services maken snelle aanpassingen mogelijk. Dit versnelt de ontwikkeling aanzienlijk.

Overweeg je een cloud applicatie te ontwikkelen?

Neem contact op

Wij zijn eerlijk in ons advies en informeren je niet alleen over de ontwikkelkosten, maar ook over de kosten op lange termijn. Daarmee maak je een gedegen toekomstbestendige beslissing.

+31 40 304 1330 | info@opencirclesolutions.nl

omslag-ebook-cloud

e-book

Ontsluit de mogelijkheden van de cloud met cloud-native applicaties

blog

Uitleg, achtergronden en proofs of concept uit ons laboratorium

Veiligheid en kwetsbaarheden in de cloud – deel 2

Veiligheid en kwetsbaarheden in de cloud – deel 2

Wij vroegen onze collega en cloudexpert Tommy Menheere ons meer te vertellen over veiligheid en de belangrijkste kwetsbaarheden in de cloud. In het eerste deel van deze blogserie vertelde hij ons welke aspecten je in de gaten moet houden om veilig in de cloud te...

Lees meer
Veiligheid en kwetsbaarheden in de cloud – deel 1

Veiligheid en kwetsbaarheden in de cloud – deel 1

Steeds meer organisaties maken gebruik van de cloud. Niet alleen voor applicaties, maar ook voor dataopslag. De cloud maakt organisaties flexibeler, want het maakt niet meer uit waar medewerkers hun werk doen. Via de pc, smartphone of laptop. Op kantoor, onderweg en...

Lees meer
Doordacht migreren met de 6R cloud-migratiestrategie

Doordacht migreren met de 6R cloud-migratiestrategie

Wanneer je je IT-infrastructuur van on-premises wilt migreren naar de cloud, kun je dat op veel manieren succesvol doen. Welke je ook kiest: beginnen zonder een solide strategie is niet de beste optie. In dit blog gaan we dieper in op de 6R’s. Dit zijn zes strategieën...

Lees meer

Pin It on Pinterest