Jouw vraag

Flexibel zijn in je IT applicaties

Snel inspelen op klant- en marktvragen

Magazijnmedewerker met fel-oranje helm treks karretje met doos

In een markt die steeds in beweging is, heb je een IT-landschap nodig dat zo flexibel is dat je niet alleen eenvoudig aangepassingen kunt doen, maar ook vooruitlopen op wat komen gaat. Daarvoor moet IT schaalbaar en modulair zijn, zodat nieuwe functionaliteiten snel geïmplementeerd kunnen worden zonder bestaande operaties te verstoren.

Jouw IT houdt je tegen

Kost het je veel tijd en moeite om je IT systemen aan te passen voor nieuwe regelgeving of om nieuwe functionaliteiten toe te voegen?

Kansen worden gemist

Als je systeem niet snel genoeg kan schalen of aangepast kan worden aan veranderde marktomstandigheden, mis je kansen om te groeien of nieuwe markten te betreden.

Wat kun je hieraan doen?

Hoe kun je jouw IT-systeem snel aanpassen aan veranderende omstandigheden zonder je bestaande processen te verstoren?

Trage implementatie en alleen kleine verbeteringen

In een snel veranderende omgeving, waar aanpassingsvermogen van belang is, kunnen tekenen van een inflexibel IT-systeem vaak over het hoofd worden gezien totdat ze tot problemen leiden. Het herkennen van deze signalen is essentieel om tijdig in te grijpen en te voorkomen dat operationele problemen en kosten uit de hand lopen. Zij laten zien dat jouw IT-landschap niet meer voldoet aan de dynamische eisen van de moderne markt.

 • Langdurige implementatietijden
 • Hoge kosten om aanpassingen te maken
 • Problemen na het uitvoeren van een update aan de applicatie
 • Beperkte schaalbaarheid
 • Gebrek aan mogelijkheden om nieuwe technologieën toe te passen
Medewerkers werken aan computer

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik de flexibiliteit van mijn IT-systeem snel en effectief verbeteren?

  Je kunt beginnen met het uitvoeren van een IT landschapscan. Daarmee identificeer je de gebieden die een update of vervanging nodig hebben. Vervolgens kun je de onderdelen isoleren in aparte componenten of microservices die individueel aangepast kunnen worden zonder de hele applicatie te verstoren. Het toepassen van cloud gebaseerde oplossingen kunnen ook bijdragen om de schaalbaarheid en flexibiliteit te verhogen.

 • Wat zijn de eerste stappen om de inflexibiliteit van IT-systemen aan te pakken?

  De eerste stap is het uitvoeren van een IT landschapscan om de knelpunten te identificeren. Daarna stel je prioriteiten voor de meest kritieke gebieden die verbeterd moeten worden. Gebruik hiervoor een agile ontwikkelmethode die continue software levert (CICD) waardoor er sneller en efficiëntere updates mogelijk zijn.

 • Welke technologieën of oplossingen bieden de grootste voordelen voor flexibiliteit voor mij?

  Hierbij kun je denken aan cloud computing, API-platformen, containers zoals Docker en Kubernetes, en automatiseringstools die het beheer van de infrastructuur en applicaties vereenvoudigen. Door deze technologieën in te zetten ben je in staat om dynamisch te schalen en kan de applicatie snel aangepast worden aan nieuwe requirements.

 • Hoe meet ik de effectiviteit van aanpassingen in mijn IT-landschap?

  Hiervoor definieer je KPI’s (Key performance indicators) die een aantal onderdelen van de applicatie meten. Denk hierbij aan systeemuptime, tijd nodig om aanpassingen door te voeren, aantal gebruikers, en klanttevredenheid. Start met een nulmeting, en plan reguliere evaluatiemomenten om te controleren of je op koers ligt.

Hoe kun je jouw systemen aanpassen?

Als je te maken hebt met snelle veranderingen en hoge verwachtingen, dan is flexibiliteit van je IT-landschap belangrijk om concurrerend te blijven. Hier volgen de drie belangrijkste stappen die IT-managers kunnen nemen om hun systemen aan te passen en optimaliseren.

Grondige evaluatie en planning

Het is essentieel om een duidelijk actieplan op te stellen. De eerste stap is het uitvoeren van een IT landschapscan. Daarbij moet je kijken naar zowel de infrastructuur als de applicatie architectuur. Uit de scan komen de knelpunten die aangepakt moeten worden. Op basis van de resultaten van de scan worden de doelstellingen opgesteld in een overzichtelijk en actiegericht verbeterplan.

Implementatie van een modulaire architectuur en microservices

De overstap naar een modulaire architectuur is een belangrijke stap om de flexibiliteit van je IT applicatie te vergroten. Door het gebruik van microservices kunnen verschillende functies van de applicatie onafhankelijk van elkaar functioneren en aangepast worden. Dit leidt tot minder verstoringen en een snellere implementatie van nieuwe technologieën of aanpassingen.

Adoptie van agile werkmethoden en continu leren

Door gebruik te maken van een agile proces zoals Scrum, kan er sneller gewerkt worden en aanpassingen sneller in productie gebracht. Belangrijk onderdeel van agile werken is het continue leren en verbeteren, zowel voor het team als de gebruikers van de applicatie. Hierdoor verbetert de samenwerking tussen gebruikers en de IT organisatie, en kunnen wijzigingen sneller doorgevoerd worden.
Maak een afspraak

Nieuwsgierig of maatwerk voor jou het verschil kan maken?

Neem contact met ons op voor maatwerkoplossingen in Java, geleverd door een ervaren team dat stabiliteit, continuïteit en optimalisatie garandeert voor jouw bedrijfsprojecten.

Toestemming

Gerelateerde klantcases

Informatie uitwisselen (KIK-V)

Met het Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) wordt de uitwisseling van data tussen ketenpartijen in de ouderenzorg gestandaardiseerd. Open Circle Solutions is als gevalideerde technische partner vanaf de start hierbij...
Oude vrouw met verzorger, en daarop het logo van ZorgInstituut nederland

Benodigde voorraad voorspellen (SAS)

BrandLoyalty ontwikkelt full service loyaliteitsprogramma’s waarmee klanten van supermarkten kunnen sparen voor producten. Het concept is uitgebreid, met logistieke service en analyse achteraf. Met de webapp SAS kan het bedrijf...
Oudere vrouw doet boodschappen in de supermarkt, met daarop het logo van BrandLoyalty

Golf Management Systeem (Bernardus)

De droom van Bernardus Golf is een hoogwaardige golfbaan met een beleving die op geen andere baan ter wereld te vinden is. Er zijn daarvoor innovatieve oplossingen bedacht zoals ‘member...
Speler met smartphone op green Bernardus