werkwijze

Applicatie development

Medewerkers werken aan computer

Aanpak op maat

Applicaties zijn er in verschillende maten, met ieder een eigen aanpak en prijsberekening. Bij Open Circle Solutions onderscheiden we applicaties op basis van ontwikkelomvang: Klein, Middel en Groot.

Klein

Changes op bestaande applicaties waarbij volledig duidelijk is wat er moet gebeuren en hoeveel tijd er mee gemoeid is. Het gaat hier over wijzigingen die binnen 80 uur kunnen worden gerealiseerd.

Middel

Grotere wijzigingen zoals nieuwe functionaliteit binnen grotere applicaties of de ontwikkeling van nieuwe kleinere applicaties. Het gaat over opdrachten met een omvang tussen de 80 en 500 uur die volgens het Kanban principe worden aangepakt.

Groot

Hier gaat het om de ontwikkeling van een nieuwe omvangrijke applicatie of de modernisatie hiervan. Deze opdrachten worden Agile aangepakt volgens het Scrum framework en omvatten meer dan 500 uur werk.

Kleine en Middelgrote Opdrachten

Deze opdrachten komen vaak van klanten met applicaties die bij ons in beheer zijn en waar functionele wijzigingen voor nodig zijn.

  • Kleine opdrachten: Hier is bij aanvang precies duidelijk wat het eindresultaat moet zijn en wat daarvoor nodig is. Deze worden uitgevoerd tegen een vaste prijs en binnen een vast tijdsbestek, volgens het Waterval principe.
  • Middelgrote opdrachten: Vanwege de doorlooptijd is meer coördinatie en afstemming nodig. Vaak zijn één of twee ontwikkelaars betrokken en wordt het werk meestal binnen acht weken uitgevoerd. We gebruiken hier de Agile werkwijze via Kanban, wat minder ceremonies heeft dan Scrum en beter past bij kleinere projecten. Ontwikkelaars stemmen dagelijks de voortgang af en wekelijks is er een toets moment met de klant.
Medewerkers werken en drinken koffie

Grote opdrachten: drie stappen

Deze worden aangepakt volgens onze speciaal ontwikkelde OCS Projectaanpak, die uit drie fasen bestaat: Initiatie, Uitvoering en Oplevering. Elke fase omvat één of meerdere stappen, met een document dat de mijlpaal van die fase bevestigt.

Initiatie

In een Discovery Workshop analyseren we grondig de specifieke behoeften van de klant om het probleem, de business case en de oplossing helder te krijgen. Op basis van deze gegevens stellen we een offerte op die leidt tot een contract.

Uitvoering

Tijdens de uitvoeringsfase combineren we onze technische expertise met een flexibele werkwijze om snel aanpassingen en optimalisaties door te voeren. De opdrachtgever wordt hierbij permanent betrokken. Het eindresultaat is een op maat gemaakte oplossing die perfect aansluit bij de wensen van de klant en bijdraagt aan hun succes. De fase wordt afgesloten met een projectdecharge waarin de opdrachtgever het project formeel afsluit.

Oplevering

Het project wordt afgerond en overgedragen aan Managed Services. Open Circle Solutions biedt hiervoor de dienst DevOps en beheer aan. De overdracht naar deze dienst binnen OCS verloopt naadloos omdat we al volledig bekend zijn met de oplossing. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de klant wordt een SLA opgesteld op basis waarvan de applicatie zal worden beheerd. Als een andere partij het beheer van de applicatie gaat uitvoeren, vindt er een transitie plaats die vergelijkbaar is met een OCS-transitieproject.

Agile development met Scrum

Tijdens de uitvoeringsfase werkt ons team van ontwikkelaars, projectmanagers en consultants volgens de Agile development methode Scrum. Gebaseerd op de informatie uit de Discovery Workshop worden user stories opgesteld en op de product backlog geplaatst. De Product Owner, als vertegenwoordiger van de klant, bepaalt de prioriteit van de user stories, die vervolgens in de eerstvolgende sprint worden opgenomen. Na afloop van de sprint presenteren we het resultaat aan alle betrokkenen tijdens de sprint review, waar ruimte is voor feedback en bijsturing.

Dankzij Continuous Delivery wordt de ontwikkelde en geaccepteerde software direct beschikbaar in de productieomgeving, waardoor de functionaliteit binnen de applicatie per sprint toeneemt.

Deze aanpak zorgt ervoor dat we de opdrachtgever permanent kunnen betrekken, regelmatig kunnen bijsturen, voortgang demonstreren en continue feedback ontvangen. Zo weten we zeker dat het eindresultaat precies is wat je wilde.

Nieuwsgierig of maatwerk voor jou het verschil kan maken?

Neem contact met ons op voor maatwerkoplossingen in Java, geleverd door een ervaren team dat stabiliteit, continuïteit en optimalisatie garandeert voor jouw bedrijfsprojecten.

Toestemming