Klantcase

Informatie uitwisselen (KIK-V)

Datastation as a service

Oude vrouw met verzorger, en daarop het logo van ZorgInstituut nederland

Met het Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) wordt de uitwisseling van data tussen ketenpartijen in de ouderenzorg gestandaardiseerd. Open Circle Solutions is als gevalideerde technische partner vanaf de start hierbij betrokken. Ook zijn we sinds 2019 partner van Zorginstituut Nederland voor het beheer en doorontwikkeling van de iStandaarden.

Praten in dezelfde taal

In de zorg zijn veel partijen betrokken die ieder hun eigen data produceren en verwerken. Standaardisering maakt uitwisseling gemakkelijker.

‘Datastation’ als vertaal­module

Open Circle Solutions ontwierp een ‘datastation’: een module die zorgt voor de geautomatiseerde afstemming en uitwisseling van de benodigde gegevens.

Betere uitwisseling is efficiënter

Organisaties kunnen door KIK-V veel eenvoudiger en effectiever werken omdat informatie nu beter wordt gedeeld, kan worden ingezien en worden beheerd.

Zorginstellingen hebben te maken met veel ketenpartijen aan wie ze constant informatie moeten verstrekken. Dat kost hen erg veel tijd – wat ten koste gaat van de zorgverlening. Het stroomlijnen van de informatieuitwisseling kan veel tijd schelen.

Wij zijn een gevalideerde technische partner

Het KIK-V programma wordt gefaciliteerd door Zorginstituut Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Open Circle Solutions is vanaf de start van het KIK-V programma betrokken als softwareleverancier. Ook zijn we sinds 2019 partner van Zorginstituut Nederland voor het beheer en doorontwikkeling van de iStandaarden. Naast de iStandaarden ondersteunen we Zorginstituut Nederland in diverse programma’s zoals het KIK-V programma.

Open Circle Solutions werd gekozen omdat we

  • ervaring hebben met het bouwen van applicaties voor de zorg
  • kennis hebben van het ontologieën model dat gebruikt wordt in het KIK-V programma
  • al lang samenwerken met Zorginstituut Nederland waarin we hebben aangetoond een betrouwbare partner te zijn
Kantoor Open Circle Solutions

Geleverde diensten

Als geselecteerde IT-ondersteuner helpt Open Circle Solutions verpleeghuizen met de implementatie van KIK-V.

Datastation

OCS heeft een datastation gebouwd dat als referentie implementatie gediend heeft voor het KIK-V programma. Met dit datastation is aangetoond dat informatie tussen bedrijven uitgewisseld kan worden op basis van een ontologieën model.

Centrale applicatie

Open Circle Solutions heeft ook de centrale applicatie (KIK-Starter) gebouwd die door de ketenpartijen gebruikt wordt om vragen te stellen aan één of meerdere zorgaanbieders volgens vaste standaarden.

Implementatie bij zorginstellingen

We hebben een netwerk infrastructuur opgezet waarmee zorgaanbieders informatie uit zijn ERP systeem kan ophalen en vragen van ketenpartijen kan beantwoorden, zonder dat grote aanpassingen aan systemen nodig zijn.
Meer weten?

Soepele gegevensuitwisseling leidt tot minder werk

Met het werk van Open Circle Solutions kunnen zorginstellingen nu aan de vragen van ketenpartijen voor informatie voldoen zonder dat dit veel extra werk kost en zonder grote aanpassingen in hun IT systemen.

Volledig geautomatiseerde uitwisseling

Het datastation zorgt voor volledig geautomatiseerde informatie-uitwisseling met behulp van een uitwisselprofiel. Zo worden de data uit bronsystemen voor o.m. HR, financiën, en kwaliteit automatisch geconverteerd en ontsloten voor de ketenpartijen. De profielen zorgen ervoor dat de ontvanger de gegevens automatisch kan inlezen, zonder extra handelingen.

Cloud based

Het datastation van Open Circle Solutions is nu beschikbaar voor alle zorgaanbieders in Nederland. Het datastation draait in de cloud en vraagt geen aanpassingen in uw IT-omgeving. Dit is een managed cloud service op abonnementsbasis, waar u als instelling geen omkijken naar heeft. Wij garanderen 24/7 monitoring en beschikbaarheid.

Online dashboard

Het datastation werkt als een online dashboard dat je in een browser opent. Bij een vraag van een externe partij, toont het datastation op basis van de Afsprakenset de opgevraagde resultaten overzichtelijk op het scherm. Een medewerker kan controle uitvoeren en een toelichting of aanvullingen toevoegen. Daarna hoeft hij/zij alleen nog op de verzendknop te drukken.
Maak een afspraak

Nieuwsgierig of maatwerk voor jou het verschil kan maken?

Neem contact met ons op voor maatwerkoplossingen in Java, geleverd door een ervaren team dat stabiliteit, continuïteit en optimalisatie garandeert voor jouw bedrijfsprojecten.

Toestemming

Gerelateerde klantcases

Informatie uitwisselen (KIK-V)

Met het Programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) wordt de uitwisseling van data tussen ketenpartijen in de ouderenzorg gestandaardiseerd. Open Circle Solutions is als gevalideerde technische partner vanaf de start hierbij...
Oude vrouw met verzorger, en daarop het logo van ZorgInstituut nederland

Benodigde voorraad voorspellen (SAS)

BrandLoyalty ontwikkelt full service loyaliteitsprogramma’s waarmee klanten van supermarkten kunnen sparen voor producten. Het concept is uitgebreid, met logistieke service en analyse achteraf. Met de webapp SAS kan het bedrijf...
Oudere vrouw doet boodschappen in de supermarkt, met daarop het logo van BrandLoyalty

Golf Management Systeem (Bernardus)

De droom van Bernardus Golf is een hoogwaardige golfbaan met een beleving die op geen andere baan ter wereld te vinden is. Er zijn daarvoor innovatieve oplossingen bedacht zoals ‘member...
Speler met smartphone op green Bernardus