Privacy

Hoe we omgaan met uw gegevens op deze site

Open Circle Solutions respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. Persoonlijke en zakelijke informatie, die tijdens het gebruik van de website, handmatig of automatisch verschaft wordt, behandelen wij strikt vertrouwelijk en zorgvuldig in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan externe partijen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat deze te verstrekken. Open Circle Solutions behoudt zich te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

Beveiliging gegevens
Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Open Circle Solutions. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Open Circle Solutions, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Open Circle Solutions spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Open Circle Solutions is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Open Circle Solutions.

Inzage en correctie gegevens
Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze desgewenst aanpassen. Een verzoek tot inzage of correctie kunt u schriftelijk indienen. Ook kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Open Circle Solutions.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden bezoekersrapporten van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen, bezoekfrequentie en paginabezoek wordt gebruikt voor intern onderzoek, verbetering van de website en verdere optimalisatie van onze dienstverlening. Deze informatie is algemeen van aard en niet herleidbaar tot de individuele bezoeker. Informatie uit deze statistieken is alleen toegankelijk voor Open Circle Solutions.

Cookies
De website van Open Circle Solutions laat geen cookies achter op uw computer.

Links
Deze website bevat links naar andere websites. Open Circle Solutions draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgt, evenals voor de inhoud van deze websites.

Bij vragen over deze privacy policy, kunt u contact opnemen met ons.

Open Circle Solutions B.V.
Daalakkersweg 16
Kantoor 6
5641 JA Eindhoven

+31 40 304 1330
[email protected]