Klantcase ZIN: Gestandaardiseerd samenwerken in de zorg

ZIN, Zorginstituut Nederland, besloot in 2019 opnieuw een Europese aanbesteding uit te schrijven voor het IT-beheer. Na het doornemen van offertes van meerdere partijen werd in september 2019 de gunning aan Open Circle Solutions gegeven. Waarom maakten zij deze keuze en wat vonden zij belangrijk bij deze aanbesteding? U leest het hier terug.

Zorginformatie betreft privacygevoelige data

Onderdeel van de aanbesteding was om ook de hosting over te nemen. Met als voorwaarde dat de hosting binnen een datacenter op Nederlandse bodem zou plaatsvinden, om daarmee privacygevoelige data optimaal te beschermen. De grote internationale partijen, Google en Amazon, konden deze voorwaarde niet voldoende garanderen en Microsoft bleek als hostingpartner te duur te zijn. De keuze van Open Circle Solutions viel op Digital Ocean, een middelgroot datacenter in Amsterdam met een jong en agile team van medewerkers. Zij konden niet alleen de optimale bescherming bieden maar ook tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding leveren en professionele lokale support bieden. Inmiddels hebben wij de hosting van de ZIN-data op een veilige manier bij Digital Ocean gerealiseerd.

Gunning op basis van een planmatige aanpak

Michael Westergaard, Senior Consultant bij Open Circle Solutions, heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoering van het gehele aanbestedingsproject. Hij legt uit dat het succes altijd afhankelijk is van een strakke planning waar al maandenlang over nagedacht is. “De valkuil is dat sommige IT-partners alles als één big bang willen lanceren”, zoals hij het verwoordt, “Terwijl organisaties de cloud pas zouden moeten omarmen als ze er ook echt klaar voor zijn. Daarom is er een stappenplan gemaakt waarbij niet zomaar een oude IT-infrastructuur is overgezet naar een nieuwe omgeving maar eerst goed is nagedacht over mogelijk andere of efficiëntere inrichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van toegang en autorisaties.” Met een ‘roadmap to the cloud’ gaat ZIN nu profiteren van allerlei services die in de nieuwe Cloud omgeving worden aangeboden.

Gesprekspartner voor de business

Een andere reden waarom de gunning aan Open Circle Solutions werd gegeven, is omdat het niet alleen om technische zaken gaat, maar vooral om de invulling van wensen en eisen van business verantwoordelijken. Wil je het IT-beheer professioneel kunnen uitvoeren, dan moet de leverancier in staat zijn om de diepere achtergrond van de zorg te kennen. In de zorg gelden namelijk allerlei standaarden, bijvoorbeeld over het veilig delen van informatie tussen huisartsen en zorginstellingen via ZorgDomein, richtlijnen hoe lang iemand zou mogen wachten op een behandeling, of de manier waarop gegevens in een EPD, elektronisch patiëntendossier, moeten worden opgeslagen.

“De kennis van de huidige omgeving, het vertrouwen in de medewerkers van Open Circle Solutions én de goede prijs-kwaliteit verhouding gaven de doorslag om voor Open Circle Solutions te kiezen”.
Peter de Bruin (Team iStandaarden)

Continuity Management

September jl. kreeg Open Circle Solutions de gunning, in oktober vonden de migratie en de eerste verbeteringen plaats en in december werd er al een roadmap van technische veranderingen geadviseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan het management van ZIN. Bij elke verbetering die wordt voorgesteld, is het van belang dat de continuïteit van applicaties in een stabiel werkende omgeving is gegarandeerd. Dat is omdat een uitgebreid zorg-ecosysteem van zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten ervan afhankelijk zijn. Daarom zijn de hosting, het technisch beheer en onderhoud van alle applicaties nu bij Open Circle Solutions ondergebracht. We zijn er trots op om er samen met ZIN dagelijks voor te zorgen dat verschillende instanties en organisaties in de zorg op een veilige en gestandaardiseerde wijze met elkaar kunnen samenwerken.

Over ZIN, Zorginstituut Nederland

Iedere burger heeft recht op toegang tot betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Dit is dan ook
waar Zorginstituut Nederland voor staat. Het Zorginstituut bewaakt en bevordert de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland is daarin ook verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de informatiestandaarden (iStandaarden), de basis voor de informatie-uitwisseling tussen de uitvoerders van de zorgprocessen in de uitvoering van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. IStandaarden bevorderen een snelle en soepele informatieoverdracht wat zich uiteindelijk vertaald in minder administratieve lasten en meerwaarde voor de burger.

 

Laat ook uw IT-omgeving onze zorg zijn!

We houden ervan om complexe uitdagingen planmatig aan te pakken. Herkent u dit ook in uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 40 30 41 330 of stuur een e-mail naar info@opencirclesolutions.com.

Meer artikelen

IT-professionals ontmoeten elkaar bij Kwartaaldag OCS

IT-professionals ontmoeten elkaar bij Kwartaaldag OCS

Op donderdag 14 oktober 2021 organiseerde Open Circle Solutions voor het eerst in lange tijd weer een Kwartaaldag. Rob Cüsters, Project Manager bij Open Circle Solutions, vertelt ons in twee blogartikelen over deze bijzondere dag.De geschiedenis van de Kwartaaldagen...

Veiligheid en kwetsbaarheden in de cloud – deel 2

Veiligheid en kwetsbaarheden in de cloud – deel 2

Wij vroegen onze collega en cloudexpert Tommy Menheere ons meer te vertellen over veiligheid en de belangrijkste kwetsbaarheden in de cloud. In het eerste deel van deze blogserie vertelde hij ons welke aspecten je in de gaten moet houden om veilig in de cloud te...

Presenteren van ingewikkelde technische materie: dat kun je leren

Presenteren van ingewikkelde technische materie: dat kun je leren

OCS vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Niet alleen onze developers, maar ook onze projectmanagers. Daarom volgden een aantal van hen de driedaagse training Influencing with Visuals. Roel van Rijn, IT Project Manager bij OCS, vertelt waarom...

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor Open Circle Stories en krijg een verzameling artikelen, tips, nieuws en verdiepingen in je mailbox.

Pin It on Pinterest

Share This