Iets van de andere kant bekijken; het belang van context

/ Blog / Iets van de andere kant bekijken; het belang van context
Iets van de andere kant bekijken; het belang van context

Roonak Babakhani

Wat doe je als een vooraanstaand persoon in jouw vakgebied, tijdens een conferentie een methodiek voorstelt en vraagt of je het eens bent met de aanpak van de methodiek? Luister je aandachtig en schrijf je het over?

Wat als je het niet eens bent met wat voorgesteld wordt? Zou je je mond opentrekken in het bijzijn van 500 aanwezigen en een onbekend aantal mensen die de livestream volgen?

Dat laatste heb ik gedaan…. Het ging heel intuïtief, voordat ik ….
Daar gaat dit artikel over. Eerst een crash course terminologie en UX methodiek:

Design thinking

De methodiek waar we het over gaan hebben heet Design Thinking. Er zijn veel bedrijven die hierover hebben geschreven, waaronder Fastcompany.com.

In zijn/haar artikel over Design Thinking, beschrijft de medewerker van FastCompany vier stappen voor het toepassen van Design Thinking bij het oplossen van een vraagstuk:
1. Definieer het probleem
2. Creëer en overweeg opties (voor de oplossingen)
3. Verfijn en maak een keuze voor de richting
Herhaal deze drie stappen 2 of 3 keer om tot een goede oplossing te komen
4. Kies de beste uitgeprobeerde optie en voer deze uit

Oneens zijn met dit artikel

In de beschreven stappen miste ik iets, namelijk; het betrekken van stakeholders bij het nemen van de stappen, een context analyse, en de duidelijkheid over hóe je tot een oplossing komt.

Dus, wat gebeurde er toen een UX-goeroe een paar maanden geleden op een conferentie vroeg wie het eens en oneens is met de stappen van Design Thinking beschreven door fastcompany.com?

Als één van de weinigen stak ik mijn hand op om te zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Maar ik had problemen dit te verwoorden. De spreker wist mij, zoals alleen hij dat erg goed kan, op mijn plek te zetten door heel duidelijk aan te geven dat ik het niet snap en de benoemde methode wel degelijk de juiste methode is die elk UX’er zou moeten volgen.

In het heetst van het moment volgde ik mijn gevoel om het er niet mee eens te zijn. Tijdens zijn lighting-talk, toen ik alles heb kunnen laten bezinken, kon ik het beter onder woorden brengen. Verrassend genoeg was ik hem ook dankbaar voor de les die ik uit mijn blunder had getrokken. Ik had mezelf beloofd om eerst na te denken en mijn woorden aandachtig te kiezen, voor ik mijn mond opentrek.

Na zijn praatje, ging ik daarom naar hem toe, om hem te bedanken voor dit inzicht en hopelijk de gelegenheid te mogen gebruiken om feedback te krijgen op mijn (ondertussen goed verwoordde) mening. Mijn mond viel open toen hij ineens zei: “Weet je, jij hebt gelijk! Zullen we een keer skypen?”

180 graden draai

De skypecall heeft nooit plaats gevonden en vruchtbaar contact is nooit gelegd. Een paar maanden na dit bewuste incident, bij een andere conferentie in een ander land, zag ik wederom een presentatie van dezelfde persoon. En ja hoor, in plaats van de beschreven stappen voor te stellen als dé Methode voor het realiseren van een goed UX traject, kraakte hij de methodiek af!

De tekortkoming van Fastcompany’s design thinking

De zwakte van de genoemde stappen, volgens mij, is dat er geen rekening wordt gehouden met de context waarin een probleem zich afspeelt.
Door het weglaten van de stakeholders, wordt een probleem te eenzijdig bekeken en worden andere invalshoeken buiten beschouwing gelaten. Verschillende personen ervaren hetzelfde probleem op verschillende manieren waardoor het niet wenselijk is het probleem alleen te bekijken vanuit één invalshoek.

De laatste kanttekening is het ontbreken van de “HOE”. Hoe kom je tot de juiste koppeling tussen bevindingen en oplossingen?
Voor een startende UX’er is het lastig om van de verzamelde inzichten een coherent verhaal te maken, de juiste koppelingen te maken en te komen tot een oplossing. Om een metafoor van deze goeroe te gebruiken: “somewhere during the conjection the magic should happen”.

The magic doesn’t just happen!

Als UX’er bij Open Circle Solutions, geloof ik in het vinden van de juiste balans tussen alle factoren die een rol spelen in de context rondom een problematiek. Het betrekken van de stakeholders bij het proces en het vinden van een oplossing. Door een gestructureerde aanpak en in samenwerking met onze klanten, komen we tot oplossingen met toegevoegde waarde voor hen.

Wat in eerste instantie aanvoelde als een blunder bleek later tot nieuwe inzichten geleid te hebben bij iemand waar ik tegen op keek.

×