Blog

/ Archive by category "Blog"
Winnaar FD Gazelle 2018!

Winnaar FD Gazelle 2018!

 

Open Circle Solutions B.V. is één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland en daarmee winnaar van de FD Gazellen 2018. Op 8 november hebben wij, tijdens een feestelijk event in het Evoluon, de prestigieuze ondernemersprijs van het Financieele Dagblad in ontvangst mogen nemen.

De winnaars van FD Gazellen 2018
De FD Gazellen Awards werden dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt aan Nederlandse ondernemingen die de voorgaande drie jaar minimaal 20% in omzet zijn gegroeid én die het laatste jaar winstgevend afsluiten.

 

Smart Rollator

Smart Rollator

Een Smart app bouwen voor een Smart rollator, dat is wat wij in samenwerking met Libra Revalidatie & Audiologie hebben gedaan. Genoeg bewegen is voor iedereen van groot belang om gezond en fit te blijven leven. Zeker voor mensen die minder goed ter been zijn, door bijvoorbeeld ouderdom of een blessure. Libra biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor iedereen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking.

De ontwikkeling van de Smart rollator zorgt door middel van het gebruik van innovatieve technologie dat de stappen die worden gezet het revalidatieproces op meerdere manieren ondersteunen. Zowel de begeleidende fysiotherapeut als de gebruiker van de rollator worden tijdens het revalidatieproces middels de combinatie van een smart sensor en mobile app op de hoogte gehouden van de resultaten.

De sensor telt het aantal omwentelingen van een rollatorwiel en geeft deze door aan de mobile app. Hierdoor kan zowel binnen als buiten gemeten worden hoe lang en hoeveel iemand beweegt. De verzamelde data geeft fysiotherapeuten scherper inzicht in het proces dan ooit te voren.

Om de data van de smart sensor te ontsluiten hebben wij met behulp van het Xamarin ontwikkelplatform een applicatie (zowel iOS als Android) ontwikkeld die communiceert met de sensor, de data interpreteert en deze daarna op een gebruiksvriendelijke wijze inzichtelijk maakt. De app laat zien in hoeverre de doelstelling van de dag behaald is (bijvoorbeeld afgelegde afstand of gelopen tijd). Daarnaast is data van voorgaande dagen terug te vinden in duidelijke staafdiagrammen.

Apps komen vaak voort uit de meest onverwachtse vraagstukken, onze wijze van ontwikkeling zorgt ervoor dat er snel een volwaardig app gerealiseerd kan worden zonder concessies te doen aan de gebruiksvriendelijkheid. Wij bedanken Libra dan ook voor deze prettige samenwerking en bijzondere uitdaging.

Voor alle ins en out neem je contact op met onze afdeling verkoop via +31 40 3041330 of info@opencirclesolutions.com of laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.


6 praktische tips om een professionele mobiele app te bouwen

6 praktische tips om een professionele mobiele app te bouwen

 

6 praktische tips om een professionele mobiele app te bouwen

 Bijna iedereen is gewend om apps te gebruiken, maar hoe zorg je ervoor dat die van jou opvalt en veel wordt gebruikt? Consumenten kunnen niet meer zonder apps, maar ook voor zakelijke applicaties, voor bijvoorbeeld buitendienstmedewerkers, franchisenemers en retail organisaties die centraal worden aangestuurd, worden apps veelvuldig ingezet. Vanuit onze jarenlange ervaring geven we zes belangrijkste tips om een goede app te bouwen:

Tip 1: Stel een multidisciplinair team samen

De leverancier die de app gaat bouwen zal kennis moeten hebben van het huidige ICT-landschap van de organisatie. Bouwen kan iedereen, maar het moet wel passen binnen de huidige systemen of infrastructuren die aanwezig zijn. Daarom begint het bouwen van een goede app altijd met een uitgebreide inventarisatie. Combineer dus de belangrijkste disciplines die nodig z

ijn, zorg voor korte lijnen en laat de belangrijkste stakeholders ook verantwoordelijkheid nemen door ze al vanaf het begin erbij te betrekken.

Tip 2: Zorg voor de juiste mix van techniek en creativiteit

Je kunt alleen maar een goede user experience krijgen, als creativiteit en techniek in balans zijn. Als maar één persoon de app gaat ontwikkelen, moet je je afvragen of dat goed gaat. Een techneut is immers geen ontwerper en een ontwerper is geen UX-specialist. Zorg ervoor dat er een team wordt samengesteld met beide expertises. Zo wordt er een app gebouwd die gebruikersvriendelijk is en tegelijkertijd goed in elkaar zit.

Tip 3: Bouw in stappen, doe het iteratief

Niets is zo veranderlijk als de mens en je gaat een app pas waarderen als je ermee werkt. Stel daarom vanaf de start van de appontwikkeling momenten vast waarop de waarde van de app met de doelgroep wordt geëvalueerd. Dan ontstaan er geen onprettige verrassingen achteraf. Tussentijdse oplevermomenten en agile werken zorgen ervoor dat de wensen en eisen worden bewaakt en ook steeds concreter worden. Bij iedere stap kan men bijsturen. Met als resultaat een goede app die opvalt en iedereen graag gebruikt.

Tip 4: Gebruik een open source platform

  • Maak het jezelf gemakkelijk. Wanneer je begint met het ontwikkelen van een mobiele applicatie, is het cruciaal om te zoeken naar reeds bestaande open source technieken die je kunt hergebruiken en direct inzetbaar zijn voor jouw applicatie. Enkele voordelen van het inzetten van open source technieken zijn:
  • Open source wordt wereldwijd ondersteund en bijgehouden door een community waar ontwikkelaars aan deelnemen.De laatste versies zijn snel beschikbaar en bugs worden sneller opgelost.
  • Het is gratis en er zijn vrijwel geen licenties noodzakelijk.
  • Veel kennis is beschikbaar in de verschillende community’s. Daardoor krijg je een inkijk in hoe andere professionals problemen hebben
  • Bepaalde technieken worden crossplatform aangeboden, denk aan Xamarin. Door dergelijke technieken ben je in staat om oplossingen direct beschikbaar te maken voor zowel Android en iOS. Dit scheelt ontwikkel- en beheerkosten. Hierdoor kun je een mobiele applicatie ook sneller

Tip 5: Maak native apps op elk platform

Gebruik de capaciteit en mogelijkheden van een device. Het is aan te raden om gebruik te maken van een native oplossing. Dit is een applicatie die specifiek is gebouwd voor smartphones, tablets en horloges van Google en Apple. De applicatie maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden en capaciteit van het device. Denk bijvoorbeeld aan offline werken, maar ook de sensoren en verbindingsmogelijkheden van een smartphone, zoals: bluetooth, Wi-Fi direct, locatiebepaling, NFC (Near Field Communication) en nog heel veel meer.

Tip 6: Controleer het gebruik

Pas als je het gebruik gaat monitoren weet je of je echt iets goeds hebt gebouwd. Nadat je jouw app publiekelijk beschikbaar hebt gemaakt via de Appstore of Playstore, is er een manier om de ratings en feedback te monitoren. Een andere, betere manier is om Google Analytics bij de realisatie van een applicatie mee te nemen, waardoor je proactief problemen kunt oplossen of nieuwe functionaliteiten beter onder de aandacht brengt. Hiermee leer je de doelgroep nog beter kennen en zorg je voor constante verbeteringen van jouw app die klanten zullen waarderen.

Voor alle ins en out neem je contact op met onze afdeling verkoop via +31 40 3041330 of info@opencirclesolutions.com of laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.


Hoe kunstmatige intelligentie planners helpt 

Hoe kunstmatige intelligentie planners helpt 

 

 

Hoe kunstmatige intelligentie planners helpt

Eén van de belangrijkste trends in de wereld van big data is de opkomst van kunstmatige intelligentie met in het verlengde daarvan machine learning. Volgens de onlangs overleden Stephen Hawking zullen robots binnen 100 jaar de wereld overnemen zoals we al eerder hebben kunnen zien in films zoals I, robot, Terminator of Avengers. Voordat het zover is kunnen we ontwikkelingen op deze gebieden voor heel vaak zaken inzetten. Een voorbeeld daarvan is in het optimaliseren van de planning. 

Ervaring 

Veel planners hebben een uitstekend ‘fingerspitzengefuhl’ ontwikkeld zodat ze puur op ervaring goede planningen kunnen maken. De vraag is echter hoe betrouwbaar onze intuïtie is bij het nemen van beslissingen. Mensen zijn, in tegenstelling tot computers, meer geneigd om op basis van één of enkele recente gebeurtenissen conclusies te trekken. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden Jan nooit meer met Piet samen te laten werken na een woordenwisseling terwijl bewezen kan worden dat ze samen productiever dan zonder elkaar zijn. 

Subjectiviteit 

Bij Open Circle Solutions geloven we in datagedreven beslissingen. Het gebruik maken van data is in feite het gevoel en de ervaring kwantificeren waarbij alle subjectieve invloeden overboord gegooid worden. Computers laten zich namelijk niet leiden door incidenten of persoonlijke voorkeuren maar identificeren trends en leggen verbanden die wij mensen soms zelf maar moeilijk kunnen leggen. Zo kan een machine bijvoorbeeld herkennen dat de productiviteit op vrijdagmiddag minder is tenzij werknemer X op de vrijdagmiddagshift ingepland wordt.  

Kunstmatige intelligentie 

Om deze verbanden goed te kunnen leggen zijn algoritmen nodig geschreven door goede data scientists. Een algoritme is eigenlijk iets wat helemaal niks zelf kan, maar wel zelflerend vermogen heeft. Door het voortdurend bij te sturen, van input te voorzien en te trainen kan het uiteindelijk beter dan mensen ‘objecten’ in categorieën plaatsen. Dit is vergelijkbaar met een kind wat na een paar keer gestraft te zijn voor slaan leert dat dit in de categorie ongewenst gedrag valt. Het kind begrijpt na een paar keer dat dit gedrag niet meer vertoond moet worden. Bij kinderen is de snelheid van het leerproces beperkt, bij machine learning zijn de mogelijkheden onbeperkt. 

Rol van de planner 

Ondanks de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie in het planningsproces biedt blijft de rol van de menselijke planner cruciaal. Deze modelleert namelijk het planningsdomein. Dit betekent dat de menselijke planner bepaalt wat gepland gaat worden (planning entities), gegevens die van invloed zijn (planning facts) en welke attributen gevarieerd worden (planning variables). 

In een productiebedrijf ziet een dergelijk planningsdomein er dan gesimplificeerd als volgt uit: de planner wil 100 eenheden per week produceren. Hierbij zijn de planning entities de productiemedewerkers en de machines. Een aantal planning facts waarbij rekening gehouden moeten worden zijn de uren waarop gewerkt kan/mag worden, wettelijke (veiligheids)eisen en tijden van aflevering. De planning variables zijn in dit voorbeeld op welke machine een medewerker aan het werk is. 

3 veelvoorkomende problemen bij plannen

3 veelvoorkomende problemen bij plannen

Net als bij sommige spellen als schaken, Go en Stratego zijn er ook bij het plannen talloze mogelijkheden waarop iets uitgevoerd kan worden. In deze blog behandelen we een paar problemen die planners beletten de optimale planning samen te stellen.

1 Planningskader onvoldoende afgebakend

Anders dan bij de eerdergenoemde spelletjes waarbij de spelregels heel duidelijk zijn in wat het resultaat moet zijn is dit bij plannen niet altijd het geval. Wat voor de een hoge prioriteit is kan voor de ander minder belangrijk zijn. Daarom is het zaak om alle betrokkenen bij de planning op één lijn te krijgen waarbij rekening gehouden wordt wat voor wie in welke mate belangrijk is.

Daarnaast is het belangrijk om harde regels (regels die absoluut niet overtreden mogen worden zoals bijvoorbeeld maximale laadvermogen van een vrachtwagen) niet met zachte regels (regels die bij voorkeur niet overtreden worden zoals bijvoorbeeld een verlofaanvraag) verward worden. Maak je een harde regel zacht dan komt er een planning uit die eigenlijk helemaal niet mag. Andersom creëer je enorme inflexibiliteit als je per se een bepaalde medewerker een dag vrij wilt geven. Dit kan ertoe leiden dat verschillende andere werknemers hun verlofaanvraag afgekeurd zien worden waardoor de planning voor onnodige ontevredenheid zorgt. Een geautomatiseerd planningssysteem gaat hier volledig objectief mee om en zorgt ervoor dat zo veel mogelijk mensen zo tevreden mogelijk over de planning zijn. Het planningskader goed afbakenen is hierbij dan cruciaal.

2 Maximale efficiëntie wordt niet benut

Laten we een productieproces met een groepje van de scouting vergelijken. Dit groepje bewandeld een lang pad waarbij het onmogelijk is om naast elkaar te lopen of elkaar in te halen, net zoals veel productieprocessen ook werken. Wil je als leider van de scouting dit pad zo snel mogelijk bewandelen is het belangrijk om vooraf goed de volgorde van de lopers te bepalen. Een slimme leider laat de kinderen op volgorde van langzaam naar snel lopen zodat bij mogelijke opstoppingen de snellere kinderen de gaten weer kunnen dichtlopen. Ga je van snel naar langzaam dan raken de langzamere kinderen steeds verder achterop.

Dit klinkt allemaal heel logisch maar toch gaat dit principe bij veel planningen in productiebedrijven nog vaak mis. Daar worden de snellere processen als eerste uitgevoerd waardoor later in het proces, wanneer er onvermijdelijke vertragingen ontstaan, problemen ontstaan bij de moeilijkere of meer riskante processen.

3 Planning is helemaal in de war bij een onverwachte gebeurtenis

Op elk moment kan er iets gebeuren wat gevolgen heeft voor het bedrijfsproces. Tussen het maken van de planning en de daadwerkelijke uitvoering ervan vinden er bijna altijd wel momenten plaats die het uitvoeren van de planning belemmeren.

Een goede planning is daarom dynamisch en kan met deze veranderende omstandigheden omgaan. Meldt een werknemer zich ‘s morgens ziek? Dan plannen we direct een collega daarvan in voor een taak die een beperkt aantal mensen kan uitvoeren. Is er een machine die het halverwege de dag begeeft? Dan plannen we de mensen die aan die machine werken voor andere taken in.

Dé manier om om te gaan met onverwachte omstandigheden is een geautomatiseerd planningssysteem gebruiken wat continu de planningsmogelijkheden naast elkaar blijft liggen om de planning die het dichts bij het optimale ligt te kiezen. Voor een mens is het praktisch onmogelijk om dit te doen, vandaar dat het vaak een goede keuze is een algoritme dit voor je te laten doen.

Wilt u meer weten over optimaal plannen? Lees dan ons eBook ‘OCS Optimaal Plannen’.

5 voordelen van maatwerk bij planningen

5 voordelen van maatwerk bij planningen

Standaardoplossingen gaan er van uit dat elk bedrijf soortgelijke bedrijfsprocessen heeft. Maar wanneer bedrijven competitieve voordelen proberen te behalen is innovatie onmisbaar. Competitief voordeel kan op verschillende manieren behaald worden: bijvoorbeeld door efficiëntere inzet van middelen, door betere logistieke afhandeling en zelfs door grotere medewerkerstevredenheid. Door goed te plannen kan op elk van deze vlakken bij veel organisaties voordeel gehaald worden. Hier volgen vijf voordelen van maatwerkoplossingen bij het maken van planningen. 

1 Meer verzoeken van medewerkers kunnen worden ingewilligd 

Elke organisatie is om succesvol te zijn afhankelijk van haar medewerkers. Deze mensen tevreden, gemotiveerd en productief te houden is daarom een topprioriteit. Als mensen bepaalde voorkeuren hebben, is het zaak om aan zoveel mogelijk van deze voorkeuren te voldoen om de werknemerstevredenheid zo hoog mogelijk te krijgen. Een maatwerkplanningssysteem kan alle mogelijkheden afgaan en vervolgens die planning nemen waar het grootste deel van het personeel het meest tevreden mee is. Met handmatig plannen of een standaard systeem is dit veel moeilijker. 

2 Kennis en kunde optimaal benutten 

Indien voor bepaalde bedrijfsprocessen specifieke kennis, kunde of ervaring vereist is en slechts een beperkt deel van het personeel deze heeft, is het belangrijk om deze mensen optimaal in te zetten. Het is erg inefficiënt om het productieproces stil te moeten leggen omdat de enige persoon die een bepaalde machine kan bedienen ingezet is op een activiteit die ook door collega’s uitgevoerd had kunnen worden.   

Daarom zijn planners op zoek naar manieren om de beste mensen voor de belangrijkste klussen in te zetten. Net als bij het inwilligen van verzoeken kan een maatwerkoplossing de meest specifieke vaardigheden koppelen aan machines, alle mogelijkheden bekijken en vervolgens de meest efficiente planning kiezen. 

3 De planning past zich aan het proces aan in plaats van andersom 

Vaak willen mensen op een bepaalde manier werken omdat dit voor hen goed werkt. Desondanks komt het vaak voor dat er voor bepaalde software wordt gekozen die eist dat het bedrijfsproces aangepast wordt omdat de software het anders niet aankan. In dit geval werk je voor de ICT in plaats van dat de ICT voor jou werkt.  

Standaardsoftware is over het algemeen inflexibel en houdt geen rekening met afwijkende bedrijfsprocessen. Zo sprak ik laatst een verwarmingsmonteur die bij bepaalde klussen meer tijd nodig had dan de planningstool bedacht had. Voor hem was het belangrijk vakwerk te leveren en de tijd te kunnen nemen aan de klant iets uit te kunnen leggen. Dit was echter niet mogelijk door de “in beton gegoten” planningssoftware. 

Maximalisatie van de output 

Standaardsoftware heeft niet de mogelijkheid rekening te houden met zeer specifieke omstandigheden bij een bedrijf. Met slimme maatwerkplanningssoftware wordt er rekening gehouden met alles wat uw organisatie uniek maakt. Het houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat bepaalde groepen mensen samen extra efficiënt zijn en wanneer extra drukte verwacht kan worden om daar vooraf op te anticiperen.  

5 Steeds slimmer plannen 

In het eerder aangehaalde voorbeeld met de verwarmingsmonteur werd duidelijk dat stugge planningen kwalitatief goed werk belemmeren. Voor veel planners en planningssystemen is het desondanks erg moeilijk in te schatten hoeveel werk er waar verricht zal worden. Dit is namelijk van tal van factoren afhankelijk die dankzij ‘machine learning’ geleerd kunnen worden om steeds betere schattingen te maken. 

Met maatwerkplanningsoplossingen kan van begin af rekening gehouden worden met welke data je hiervoor wilt gebruiken. Data scientists kunnen deze dan analyseren en het planningssysteem van relevant input voorzien. 

Wilt u meer weten over maatwerkplanningssoftware? Lees dan ons Ebook ‘Optimaal Plannen’! 

Dynamisch met Dynamo

Dynamisch met Dynamo

Simon van Kemenade

 

Inleiding

Ik heb gemerkt dat ontwikkelaars veel tijd en energie besteden aan het ontwikkelen van een goed werkende interface. Dit is namelijk het onderdeel wat voor gebruikers het meest zichtbaar is en daardoor als belangrijkst ervaren wordt. Daarom besteden ontwikkelaars erg veel tijd en moeite om dit gedeelte van het ontwikkelproces zo goed mogelijk uit te voeren, omdat dit ‘de business’ (alles wat niet-IT is binnen een bedrijf) tevreden maakt.

Continue reading

De projectmanager overbodig? Hoezo?

De projectmanager overbodig? Hoezo?

OCS biedt naast consultancy, development en engineering ook Project Management diensten. Rob Cüsters, Michel Schilperoort en Roel van Rijn hebben onlangs een drieluik op linkedin geplaatst als reactie op discussies dat de projectmanager overbodig zou worden met de huidige agile manier van werken. Ze hebben een uitgesproken mening daarover. Lees hun opeenvolgende verhalen:

Continue reading

Plannen 2.0: OptaPlanner

Plannen 2.0: OptaPlanner

Bas Rutten

 

Wat is het?

OptaPlanner (www.optaplanner.org) is een “constraint satisfaction solver”, ofwel een optimalisatie-engine, die uitkomst kan bieden bij het oplossen van complexe planningsproblemen, waarbij er vaak ontelbaar veel mogelijke oplossingen zijn. Het oplossen van zulke problemen met “brute force” (één voor één alle mogelijkheden uitproberen) kan soms letterlijk jaren duren maar OptaPlanner gebruikt slimme algoritmes in combinatie met een business rule engine om binnen een veel kortere tijd tot een oplossing te komen. Continue reading

Mag ik u voorstellen aan ons nieuwe kantoor?

Mag ik u voorstellen aan ons nieuwe kantoor?

Geschiedenis

In 2014 is Open Circle Solutions begonnen met het in gebruik nemen van één flexwerkplek op Strijp-S. Hier konden we goed mee uit de voeten. Al snel waren we verder gegroeid en namen we op vrijdagen acht werkplekken in gebruik. Dit kon zo niet langer, dus zijn we begin 2015 verhuisd naar Sectie C. Hier hadden we 45 vierkante meter met zes werkplekken tot onze beschikking en de mogelijkheid vergaderruimtes te reserveren. In december 2016 bestond het personeelsbestand al uit 22 personen en kwamen we tot de conclusie dat we wederom uit ons jasje gegroeid waren. Daarom moest er een nieuw kantoor komen dat op 4 november jongstleden feestelijk geopend is. Continue reading

×