Applicaties integreren? Denk ook aan datavirtualisatie

Het integreren van data uit verschillende systemen heeft veel voordelen, maar is tegelijkertijd één van de meest complexe onderwerpen binnen IT-architectuur. Gelukkig staat IT nooit stil en zijn ook op dit gebied interessante ontwikkelingen gaande. Daarvan is data-virtualisatie is de nieuwste oplossing. In dit blog gaan we in op de verschillende architectuuroplossingen voor data-integratie en de voordelen die deze nieuwste oplossing biedt.

Waarom data-integratie?

Allereerst: data-integratie – wat is het en waarom is het belangrijk?
Data-integratie is het koppelen van systemen zodat ze met elkaar communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Dat is om verschillende redenen belangrijk.

Laten we eens kijken naar het volgende voorbeeld: organisaties beschikken vaak over een SAP/ERP-systeem waarin klantgegevens en contractinformatie is opgeslagen. Daarnaast worden in een CRM de klantcontacten bijgehouden en gevolgd, zodat je proactief kunt inspelen op de klantbehoefte. Het is ideaal als het CRM gegevens dan kan ophalen uit het SAP/ERP-systeem; bijvoorbeeld hoeveel de organisatie vorig jaar heeft verkocht aan de betreffende klant. Als het CRM dit rechtstreeks kan doen, hoeft de accountmanager niet steeds heen en weer te schakelen. Door per klant data uit een ERP- én een boekhoudsysteem te integreren en vervolgens aan te bieden aan het CRM-systeem, kan de laatste zowel orders als betalingen tonen in combinatie met de klantcontacten.

Ook in een keten kan data-integratie grote voordelen hebben. Stel je de zorgketen voor waarin zorgverleners, -uitvoerders en verzekeraars informatie uitwisselen over een patiënt en zijn behandeling. Met data-integratie zou je de data vanuit de verschillende systemen kunnen integreren naar een patiëntenportaal – uiteraard onder beheer van een overkoepelende instantie die het protocol definieert voor berichten tussen al deze partijen en de privacy van de patiënten beschermt. Of denk aan internationaal vervoer waarbij je de reis van een container langs verschillende havens volgt, of de rechtspraak, waarbij verschillende partijen informatie aanleveren ten behoeve van een rechtszaak. Ga zo maar door.

Als je in dit soort situaties data vanuit verschillende bronbestanden kunt integreren, dan heeft dat de volgende voordelen:

 • gebruikers hoeven niet te switchen tussen verschillende systemen
 • informatie wordt niet dubbel ingevoerd en is altijd up to date, dus: minder werk en minder kans op fouten
 • minder onderhoud voor IT
 • opslag op één locatie en dus besparing van serverkosten

 

cyberspace

Hoe zet je data-integratie slim op?

Natuurlijk kun je vanuit het bronbestand een één-op-één koppeling maken naar een ander platform. Maar stel dat er, om het eerdergenoemde voorbeeld te volgen, tien bronbestanden van huisartsen, verzekeraars en verschillende ziekenhuizen individueel aan het nieuwe platform gekoppeld moeten worden. Dan betekent dit dat ontwikkelaars tien keer een koppeling moeten coderen tussen twee separate systemen. Komt er vervolgens nog een andere applicatie bij, dan is dit al 20 keer. Komen er vijf nieuwe applicaties bij, dan moeten er al 50 nieuwe individuele koppelingen worden gecodeerd. Iedere keer moet een ontwikkelaar zich opnieuw verdiepen in de koppeling. En als er in één van de systemen iets wordt gewijzigd, dan moet de koppeling ook worden aangepast.

Een één-op-één koppeling tussen bronbestand en nieuw platform is dus niet alleen heel arbeidsintensief, maar veroorzaakt al snel een onuitvoerbare en niet te handhaven brei. IT-architecten houden daar niet van en geven daarom de voorkeur aan integratie abstractie. Dat wil zeggen: het loskoppelen van de leverende en de ontvangende applicatie. Daarvoor definiëren ze uniforme connectors – verloopstekkers – die worden gekoppeld aan de applicaties middels een generiek koppelvlak: één universeel bruikbare vertaalmodule die de systemen met elkaar laat praten. Alleen het team van dit generieke koppelvlak hoeft kennis te hebben van de koppelingen en deze te onderhouden. Door deze tussenlaag te creëren, heb je een duurzame en beheersbare oplossing.

Drie architectuuroplossingen voor data-integratie

Voor het realiseren van een dergelijk generiek koppelvlak bestaan drie methodes:

1. Enterprise Application Integration (EAI)
2. Extraction Transformation and Load (ETL)
3. Datavirtualisatie

Enterprise Application Integration (EAI)
In deze traditionele methode schrijft de ontwikkelaar fysieke code om de data op te halen uit het aanleverende applicatie en aan te bieden aan de ontvangende applicatie. De uitwisseling vindt plaats met behulp van berichten via de tussenlaag.

Extraction Transformation and Load (ETL)
In deze methodiek wordt de data periodiek (bijvoorbeeld een keer per dag) als bulk uit de bron onttrokken (extraction). Vervolgens wordt deze naar het gewenste model getransformeerd (transformation) en geladen (load) naar de database. Dit gebeurt middels buffering. Het voordeel is dat de data geoptimaliseerd wordt voor business intelligence. Daarom wordt deze methodiek vooral gebruikt voor analyses, standaardvragen en rapportages.

Datavirtualisatie
In datavirtualisatie wordt gebruikgemaakt van connectors die al voorzien zijn in het datavirtualisatieproduct (bijvoorbeeld Red Hat Fuse). De ontwikkelaar kan eenvoudig deze kant-en-klare modellen gebruiken om de gewenste structuur en gegevens aan te bieden aan het nieuwe platform. In feite is datavirtualisatie vergelijkbaar met EAI, maar dan zonder codering.

 

virtuele servers

Zeven voordelen van datavirtualisatie

Datavirtualisatie biedt verschillende voordelen ten opzichte van de andere twee methodes:

 1. Standaardtooling
  Met standaard query tools kun je de datavirtualisatie laag bevragen alsof het een database is. De query gaat vanuit het ontvangende systeem via een API in de taal die het bronbestand ‘spreekt’. Vervolgens vertaalt de tussenlaag deze weer terug naar het ontvangende systeem. Dit alles gebeurt in real time.
 2. Snellere time-to-market
  Omdat er minder codering nodig is, kun je de datavirtualisatielaag snel implementeren.
 3. Minder inspanning
  Minder codering betekent ook minder inspanning en capaciteit vanuit IT om koppelingen te realiseren.
 4. Makkelijk aansluiten
  Omdat de connectors al beschikbaar zijn in het product, is de datavirtualisatie makkelijker aan te sluiten dan een koppeling via EAI.
 5. API’s out-of-the-box
  Ook de API’s worden meegeleverd en zijn direct te gebruiken, zonder codering.
 6. Actuele informatie
  In tegenstelling tot ETL, werkt datavirtualisatie real time. Het ontvangende bestand krijgt dus altijd de meest actuele informatie.
 7. Geen storage vereist
  Omdat je niet buffert zoals bij ETL, heb je geen extra opslagcapaciteit nodig voor datavirtualisatie.

Aggregeren voor multinationals

Met name voor multinationals kan datavirtualisatie interessant zijn. Zij werken vaak in verschillende landen met verschillende ERP-systemen, omdat deze specifiek zijn ingericht op de lokale wet- en regelgeving of het belastingstelsel. Dat maakt het lastig om informatie te vergelijken.
Met een datavirtualisatielaag kun je deze data aan elkaar knopen en gelijkwaardige data analyseren. Je hebt dan beter overzicht van zaken die aan elkaar gerelateerd zijn. Zo wordt het volgen van een container over verschillende havens (en bijbehorende systemen) eenvoudiger. De datavirtualisatielaag koppelt de ID van de container aan data over contracten en transacties, waardoor je niet meer afhankelijk bent van de systemen van de afzonderlijke haveninstanties.

Extra beveiliging

Ook voor organisaties waarin beveiliging van data essentieel is, speelt datavirtualisatie een belangrijke rol. Datavirtualisatie maakt namelijk op een uniforme manier een model van de informatie die je inleest uit de aanleverende bestanden. Op dit uniforme model kun je weer andere modellen leggen, die de informatie specifiek kneden voor een bepaalde doelgroep. Denk aan het toevoegen van een laag voor autorisatie en identificatie.
Zo kan men bijvoorbeeld een monteur alleen toegang geven tot de apparaten die onder zijn beheer vallen. Zeker bij concurrentiegevoelige informatie of juist in verband met privacy kan strikte en beperkende toegang gewenst zijn. Daarnaast kan, indien nodig, informatie ook nog gemaskeerd worden.

Daarom datavirtualisatie

De genoemde voordelen zijn voor ons reden genoeg om te geloven in de toekomst van datavirtualisatie voor data-integratie. Wij maken hiervoor gebruik van Red Hat Fuse. Deze is Cloud native en ontwikkeld voor het Open Shift container platform van Red Hat. Dat wil zeggen dat deze volledig is geoptimaliseerd voor de Cloud. Wij hebben ruime ervaring met de implementatie van Data Virtualisatie oplossingen voor onze klanten.
Datavirtualisatie is op dit moment nog onbekend en dat maakt onbemind. Voor EAI en ETL zijn al veel producten beschikbaar en hier is ook veel over geschreven. Omdat deze methodes bekender zijn, kiezen veel organisaties hiervoor. Datavirtualisatie biedt echter veel voordelen, zoals we zagen. Het kan sneller geïmplementeerd worden en biedt altijd de actuele informatie. En aangezien data je bedrijfskapitaal is, is het belangrijk dat deze correct is. Daarom verdient datavirtualisatie, wat ons betreft, meer bekendheid en waardering.

 

Geïnteresseerd?

Wil je verder praten over hoe datavirtualisatie bij jou geïmplementeerd kan worden? Neem vrijblijvend contact met ons op of bel naar +31 40 30 41 330.

Meer artikelen

OCS Academy in het teken van Scrum Awareness

OCS Academy in het teken van Scrum Awareness

De OCS Academy is een repeterend jaarprogramma gericht op de startende consultant. Die leert van een ervaren rot in het vak, die zijn kennis en ervaring op een specifiek onderwerp met zijn jongere collega’s deelt. Dit keer stond de OCS Academy in het teken van Scrum...

OCS Family Event in de Efteling

OCS Family Event in de Efteling

Bij Open Circle Solutions weten we dat er meer is dan alleen werk... Nee, serieus: onderling contact buiten werkuren ís erg belangrijk voor onze cultuur en samenwerking. Niet voor niets organiseren we meerdere events per jaar waar onze medewerkers elkaar treffen in...

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor Open Circle Stories en krijg een verzameling artikelen, tips, nieuws en verdiepingen in je mailbox.

Pin It on Pinterest

Share This