Blog

/ Archive by category "Blog"
Hoe kunstmatige intelligentie planners helpt 

Hoe kunstmatige intelligentie planners helpt 

 

Hoe kunstmatige intelligentie planners helpt

Eén van de belangrijkste trends in de wereld van big data is de opkomst van kunstmatige intelligentie met in het verlengde daarvan machine learning. Volgens de onlangs overleden Stephen Hawking zullen robots binnen 100 jaar de wereld overnemen zoals we al eerder hebben kunnen zien in films zoals I, robot, Terminator of Avengers. Voordat het zover is kunnen we ontwikkelingen op deze gebieden voor heel vaak zaken inzetten. Een voorbeeld daarvan is in het optimaliseren van de planning. 

Ervaring 

Veel planners hebben een uitstekend ‘fingerspitzengefuhl’ ontwikkeld zodat ze puur op ervaring goede planningen kunnen maken. De vraag is echter hoe betrouwbaar onze intuïtie is bij het nemen van beslissingen. Mensen zijn, in tegenstelling tot computers, meer geneigd om op basis van één of enkele recente gebeurtenissen conclusies te trekken. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden Jan nooit meer met Piet samen te laten werken na een woordenwisseling terwijl bewezen kan worden dat ze samen productiever dan zonder elkaar zijn. 

Subjectiviteit 

Bij Open Circle Solutions geloven we in datagedreven beslissingen. Het gebruik maken van data is in feite het gevoel en de ervaring kwantificeren waarbij alle subjectieve invloeden overboord gegooid worden. Computers laten zich namelijk niet leiden door incidenten of persoonlijke voorkeuren maar identificeren trends en leggen verbanden die wij mensen soms zelf maar moeilijk kunnen leggen. Zo kan een machine bijvoorbeeld herkennen dat de productiviteit op vrijdagmiddag minder is tenzij werknemer X op de vrijdagmiddagshift ingepland wordt.  

Kunstmatige intelligentie 

Om deze verbanden goed te kunnen leggen zijn algoritmen nodig geschreven door goede data scientists. Een algoritme is eigenlijk iets wat helemaal niks zelf kan, maar wel zelflerend vermogen heeft. Door het voortdurend bij te sturen, van input te voorzien en te trainen kan het uiteindelijk beter dan mensen ‘objecten’ in categorieën plaatsen. Dit is vergelijkbaar met een kind wat na een paar keer gestraft te zijn voor slaan leert dat dit in de categorie ongewenst gedrag valt. Het kind begrijpt na een paar keer dat dit gedrag niet meer vertoond moet worden. Bij kinderen is de snelheid van het leerproces beperkt, bij machine learning zijn de mogelijkheden onbeperkt. 

Rol van de planner 

Ondanks de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie in het planningsproces biedt blijft de rol van de menselijke planner cruciaal. Deze modelleert namelijk het planningsdomein. Dit betekent dat de menselijke planner bepaalt wat gepland gaat worden (planning entities), gegevens die van invloed zijn (planning facts) en welke attributen gevarieerd worden (planning variables). 

In een productiebedrijf ziet een dergelijk planningsdomein er dan gesimplificeerd als volgt uit: de planner wil 100 eenheden per week produceren. Hierbij zijn de planning entities de productiemedewerkers en de machines. Een aantal planning facts waarbij rekening gehouden moeten worden zijn de uren waarop gewerkt kan/mag worden, wettelijke (veiligheids)eisen en tijden van aflevering. De planning variables zijn in dit voorbeeld op welke machine een medewerker aan het werk is. 

3 veelvoorkomende problemen bij plannen

3 veelvoorkomende problemen bij plannen

Net als bij sommige spellen als schaken, Go en Stratego zijn er ook bij het plannen talloze mogelijkheden waarop iets uitgevoerd kan worden. In deze blog behandelen we een paar problemen die planners beletten de optimale planning samen te stellen.

1 Planningskader onvoldoende afgebakend

Anders dan bij de eerdergenoemde spelletjes waarbij de spelregels heel duidelijk zijn in wat het resultaat moet zijn is dit bij plannen niet altijd het geval. Wat voor de een hoge prioriteit is kan voor de ander minder belangrijk zijn. Daarom is het zaak om alle betrokkenen bij de planning op één lijn te krijgen waarbij rekening gehouden wordt wat voor wie in welke mate belangrijk is.

Daarnaast is het belangrijk om harde regels (regels die absoluut niet overtreden mogen worden zoals bijvoorbeeld maximale laadvermogen van een vrachtwagen) niet met zachte regels (regels die bij voorkeur niet overtreden worden zoals bijvoorbeeld een verlofaanvraag) verward worden. Maak je een harde regel zacht dan komt er een planning uit die eigenlijk helemaal niet mag. Andersom creëer je enorme inflexibiliteit als je per se een bepaalde medewerker een dag vrij wilt geven. Dit kan ertoe leiden dat verschillende andere werknemers hun verlofaanvraag afgekeurd zien worden waardoor de planning voor onnodige ontevredenheid zorgt. Een geautomatiseerd planningssysteem gaat hier volledig objectief mee om en zorgt ervoor dat zo veel mogelijk mensen zo tevreden mogelijk over de planning zijn. Het planningskader goed afbakenen is hierbij dan cruciaal.

2 Maximale efficiëntie wordt niet benut

Laten we een productieproces met een groepje van de scouting vergelijken. Dit groepje bewandeld een lang pad waarbij het onmogelijk is om naast elkaar te lopen of elkaar in te halen, net zoals veel productieprocessen ook werken. Wil je als leider van de scouting dit pad zo snel mogelijk bewandelen is het belangrijk om vooraf goed de volgorde van de lopers te bepalen. Een slimme leider laat de kinderen op volgorde van langzaam naar snel lopen zodat bij mogelijke opstoppingen de snellere kinderen de gaten weer kunnen dichtlopen. Ga je van snel naar langzaam dan raken de langzamere kinderen steeds verder achterop.

Dit klinkt allemaal heel logisch maar toch gaat dit principe bij veel planningen in productiebedrijven nog vaak mis. Daar worden de snellere processen als eerste uitgevoerd waardoor later in het proces, wanneer er onvermijdelijke vertragingen ontstaan, problemen ontstaan bij de moeilijkere of meer riskante processen.

3 Planning is helemaal in de war bij een onverwachte gebeurtenis

Op elk moment kan er iets gebeuren wat gevolgen heeft voor het bedrijfsproces. Tussen het maken van de planning en de daadwerkelijke uitvoering ervan vinden er bijna altijd wel momenten plaats die het uitvoeren van de planning belemmeren.

Een goede planning is daarom dynamisch en kan met deze veranderende omstandigheden omgaan. Meldt een werknemer zich ’s morgens ziek? Dan plannen we direct een collega daarvan in voor een taak die een beperkt aantal mensen kan uitvoeren. Is er een machine die het halverwege de dag begeeft? Dan plannen we de mensen die aan die machine werken voor andere taken in.

Dé manier om om te gaan met onverwachte omstandigheden is een geautomatiseerd planningssysteem gebruiken wat continu de planningsmogelijkheden naast elkaar blijft liggen om de planning die het dichts bij het optimale ligt te kiezen. Voor een mens is het praktisch onmogelijk om dit te doen, vandaar dat het vaak een goede keuze is een algoritme dit voor je te laten doen.

Wilt u meer weten over optimaal plannen? Lees dan ons eBook ‘OCS Optimaal Plannen’.

5 voordelen van maatwerk bij planningen

5 voordelen van maatwerk bij planningen

Standaardoplossingen gaan er van uit dat elk bedrijf soortgelijke bedrijfsprocessen heeft. Maar wanneer bedrijven competitieve voordelen proberen te behalen is innovatie onmisbaar. Competitief voordeel kan op verschillende manieren behaald worden: bijvoorbeeld door efficiëntere inzet van middelen, door betere logistieke afhandeling en zelfs door grotere medewerkerstevredenheid. Door goed te plannen kan op elk van deze vlakken bij veel organisaties voordeel gehaald worden. Hier volgen vijf voordelen van maatwerkoplossingen bij het maken van planningen. 

1 Meer verzoeken van medewerkers kunnen worden ingewilligd 

Elke organisatie is om succesvol te zijn afhankelijk van haar medewerkers. Deze mensen tevreden, gemotiveerd en productief te houden is daarom een topprioriteit. Als mensen bepaalde voorkeuren hebben, is het zaak om aan zoveel mogelijk van deze voorkeuren te voldoen om de werknemerstevredenheid zo hoog mogelijk te krijgen. Een maatwerkplanningssysteem kan alle mogelijkheden afgaan en vervolgens die planning nemen waar het grootste deel van het personeel het meest tevreden mee is. Met handmatig plannen of een standaard systeem is dit veel moeilijker. 

2 Kennis en kunde optimaal benutten 

Indien voor bepaalde bedrijfsprocessen specifieke kennis, kunde of ervaring vereist is en slechts een beperkt deel van het personeel deze heeft, is het belangrijk om deze mensen optimaal in te zetten. Het is erg inefficiënt om het productieproces stil te moeten leggen omdat de enige persoon die een bepaalde machine kan bedienen ingezet is op een activiteit die ook door collega’s uitgevoerd had kunnen worden.   

Daarom zijn planners op zoek naar manieren om de beste mensen voor de belangrijkste klussen in te zetten. Net als bij het inwilligen van verzoeken kan een maatwerkoplossing de meest specifieke vaardigheden koppelen aan machines, alle mogelijkheden bekijken en vervolgens de meest efficiente planning kiezen. 

3 De planning past zich aan het proces aan in plaats van andersom 

Vaak willen mensen op een bepaalde manier werken omdat dit voor hen goed werkt. Desondanks komt het vaak voor dat er voor bepaalde software wordt gekozen die eist dat het bedrijfsproces aangepast wordt omdat de software het anders niet aankan. In dit geval werk je voor de ICT in plaats van dat de ICT voor jou werkt.  

Standaardsoftware is over het algemeen inflexibel en houdt geen rekening met afwijkende bedrijfsprocessen. Zo sprak ik laatst een verwarmingsmonteur die bij bepaalde klussen meer tijd nodig had dan de planningstool bedacht had. Voor hem was het belangrijk vakwerk te leveren en de tijd te kunnen nemen aan de klant iets uit te kunnen leggen. Dit was echter niet mogelijk door de “in beton gegoten” planningssoftware. 

Maximalisatie van de output 

Standaardsoftware heeft niet de mogelijkheid rekening te houden met zeer specifieke omstandigheden bij een bedrijf. Met slimme maatwerkplanningssoftware wordt er rekening gehouden met alles wat uw organisatie uniek maakt. Het houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat bepaalde groepen mensen samen extra efficiënt zijn en wanneer extra drukte verwacht kan worden om daar vooraf op te anticiperen.  

5 Steeds slimmer plannen 

In het eerder aangehaalde voorbeeld met de verwarmingsmonteur werd duidelijk dat stugge planningen kwalitatief goed werk belemmeren. Voor veel planners en planningssystemen is het desondanks erg moeilijk in te schatten hoeveel werk er waar verricht zal worden. Dit is namelijk van tal van factoren afhankelijk die dankzij ‘machine learning’ geleerd kunnen worden om steeds betere schattingen te maken. 

Met maatwerkplanningsoplossingen kan van begin af rekening gehouden worden met welke data je hiervoor wilt gebruiken. Data scientists kunnen deze dan analyseren en het planningssysteem van relevant input voorzien. 

Wilt u meer weten over maatwerkplanningssoftware? Lees dan ons Ebook ‘Optimaal Plannen’! 

Dynamisch met Dynamo

Dynamisch met Dynamo

Simon van Kemenade

 

Inleiding

Ik heb gemerkt dat ontwikkelaars veel tijd en energie besteden aan het ontwikkelen van een goed werkende interface. Dit is namelijk het onderdeel wat voor gebruikers het meest zichtbaar is en daardoor als belangrijkst ervaren wordt. Daarom besteden ontwikkelaars erg veel tijd en moeite om dit gedeelte van het ontwikkelproces zo goed mogelijk uit te voeren, omdat dit ‘de business’ (alles wat niet-IT is binnen een bedrijf) tevreden maakt.

Continue reading

De projectmanager overbodig? Hoezo?

De projectmanager overbodig? Hoezo?

OCS biedt naast consultancy, development en engineering ook Project Management diensten. Rob Cüsters, Michel Schilperoort en Roel van Rijn hebben onlangs een drieluik op linkedin geplaatst als reactie op discussies dat de projectmanager overbodig zou worden met de huidige agile manier van werken. Ze hebben een uitgesproken mening daarover. Lees hun opeenvolgende verhalen:

Continue reading

Plannen 2.0: OptaPlanner

Plannen 2.0: OptaPlanner

Bas Rutten

 

Wat is het?

OptaPlanner (www.optaplanner.org) is een “constraint satisfaction solver”, ofwel een optimalisatie-engine, die uitkomst kan bieden bij het oplossen van complexe planningsproblemen, waarbij er vaak ontelbaar veel mogelijke oplossingen zijn. Het oplossen van zulke problemen met “brute force” (één voor één alle mogelijkheden uitproberen) kan soms letterlijk jaren duren maar OptaPlanner gebruikt slimme algoritmes in combinatie met een business rule engine om binnen een veel kortere tijd tot een oplossing te komen. Continue reading

Mag ik u voorstellen aan ons nieuwe kantoor?

Mag ik u voorstellen aan ons nieuwe kantoor?

Geschiedenis

In 2014 is Open Circle Solutions begonnen met het in gebruik nemen van één flexwerkplek op Strijp-S. Hier konden we goed mee uit de voeten. Al snel waren we verder gegroeid en namen we op vrijdagen acht werkplekken in gebruik. Dit kon zo niet langer, dus zijn we begin 2015 verhuisd naar Sectie C. Hier hadden we 45 vierkante meter met zes werkplekken tot onze beschikking en de mogelijkheid vergaderruimtes te reserveren. In december 2016 bestond het personeelsbestand al uit 22 personen en kwamen we tot de conclusie dat we wederom uit ons jasje gegroeid waren. Daarom moest er een nieuw kantoor komen dat op 4 november jongstleden feestelijk geopend is. Continue reading

Iets van de andere kant bekijken; het belang van context

Iets van de andere kant bekijken; het belang van context

Roonak Babakhani

Wat doe je als een vooraanstaand persoon in jouw vakgebied, tijdens een conferentie een methodiek voorstelt en vraagt of je het eens bent met de aanpak van de methodiek? Luister je aandachtig en schrijf je het over?

Wat als je het niet eens bent met wat voorgesteld wordt? Zou je je mond opentrekken in het bijzijn van 500 aanwezigen en een onbekend aantal mensen die de livestream volgen?

Dat laatste heb ik gedaan…. Het ging heel intuïtief, voordat ik …. Continue reading

De creatieve computer

De creatieve computer

Sander Kerkdijk

Om dit stukje te schrijven is een heel neuraal netwerk bestaande uit complexe algoritmes aan de slag gegaan om correcte zinnen te formuleren. Schrijven kost tijd, energie en vereist creativiteit. In de marketingwereld verdienen tal van mensen hier hun brood mee. Kan je deze creativiteit automatiseren? Continue reading

Lego 2.0, spelen met Mindstorms en Java

Lego 2.0, spelen met Mindstorms en Java

Dennis van LoonJeroen Weijers, Willem van Dreumel

 

Lego

Net als elk kind zijn ook wij met Lego groot geworden. Wat Lego zo bijzonder maakt is het tijdloze karakter. Het is nog steeds leuk en met Mindstorms wordt het nu extra leuk omdat je daarbij ook nog kunt programmeren. De naam Lego is afgeleid van de Deense woorden ‘LEg GOdt’ wat letterlijk speel goed betekent. Dat is wat we met Lego Mindstorms doen, door robots te bouwen die we verschillende dingen kunnen laten doen. Continue reading

×